Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


81 Nr 4. Tisdagen den 23 januari f. m. nr 108, av herr Sundberg m. fl., om utförande såsom reservarbete av en väg-, bro- och färjförbindelse Lysekil-Skaftö-Flatö-Orust; nr 109, av herr Nilsson, Petrus, m. fl., om skärpt kontroll över tillämpningen av reglerna för hjälpverksamhet vid arbetslöshet; nr 110, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om ökning av vissaanslag under fjärde huvudtiteln; nr 111, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om revision av lagen om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring; nr 112, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om ökning av antalet värnpliktiga, som uttagas till linjetjänst; nr 113, av herr Larson, Edward, m. fl., om anslag till riksföreningen Jord åt arbetslösa; nr 114, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om höjning av tullen å. kaffe; nr 115, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl. om höjning av tullen å potatis och potatisflingor; nr 116, av herr Larson, Ed/ward, om höjning av tullen åsäkerhetständstickor; nr 117, av herr Wohlín m. fl., om tull ä zinkvitt; nr 118, av herr Gastavson, John, m. fl., om tull å hummer och andraskaldjur; nr 119, av herr Gnstavson, John, m. fl., om tull å. fiskfiléer; nr 120, av herr Löfoander m. fl., om höjning av tilläggstullen å tomater och gurkor; . nr 121, av herr Sandberg, om tillverkning till avsalu inom landet avmaltdrycker av klass lii m. m. ; nr 122, av herr Sandberg, om borttagande av skyldigheten för tillverkare att vid försäljning av pilsnerdricka ä landet upprätta s. k. kvittensbok; nr 123, av herr Bergman m. fl., om höjning av skatten å. malt, somanvändes vid tillverkning av skattepliktiga maltdrycker; nr 124, av herr Rosén m. fl., om utredning och förslag rörandeförfattningsändringar till förhindrande av s. k. skatteflykt; nr 125, av herrar Björkman och Bergström, om årligt understöd åtvärnpliktige K. G. A. Dahlgrens änka; nr 126, av herrar Strömberg och Sandén, om pension och understöd åt förre musikfuriren N. B. Strandh och hans minderåriga barn; nr 127, av herr Gastavson, John, om ärligt understöd ur Vadstenakrigsmanshuskassa ät förre soldaten K. O. Östberg; nr 128, av herrar Sandén och Kvarnzelíus, om pension åtfattigvärdskonsulenten P. Larssons änka; nr 129, av herr Bergqvist, om tilläggspension åt stiftssekreteraren A. E. Carlgrens änka och minderåriga dotter; nr 130, av herrar Asplund och Sandström, om pension åtrenhållningsarbetaren vid statens järnvägar L. P. Nzson Enge; nr_ 131, av herr Ström, Torsten, m. fl., om viss ändring av grunderna för dyrtidstillägg och pensíonstillägg ät pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.; . _ nr_132, av herr Ström, Torsten, m. fl., om viss ändring av grunderna fördyrtidstillägg åt pen-sionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare istatens tjänst m. fl.; _ nr_ 133, av herr Ström, Torsten, m. fl., om vi-ss ändring av grunderna fördyrtidstillägg ät pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och pupillkass-a;