Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


_ Tisdagen den 23 januari f. m. Nr 4. 9 nr 134, av herr Hansson, Sigfrid, m. fl., om rätt till inträde i statenspensionsanstalt för ordinarie befattningshavare vid Sveriges industriförbundsarbetsledareinstitut; nr 135, av herr Bissmarlc, om ändrade bestämmelser rörande jämkning iavtal om underhållsbidrag till frånskild make; nr 136, av herr Dalberg, om viss ändring i förordningen angåendeinteckning i fast egen-dom; nr 137, av herr Wohlin m. fl., om uppställande av legala kompetensvillkor för rätten att idka hantverk m. m.; nr 138, av herr N erman, om ändring i 18 kap. 13 § strafflagen; nr 139, av herr Löfvander m. fl., om viss ändring i fattigvårdslagensbestämmelser angående hemortsrätt; nr 140, av herr Tamm, Gustaf, och herr Andersson, Elof, om vissaändringar i den sociala arrendelagstiftningen; nr 141, av herr Andersson, Nils, och herr Johanson, Karl August, omändring av de i lagen om delning av jord å landet meddelade bestämmelsernarörande utbrytning av servitut; nr 142, av herr Tamm Gustaf, angående förbud att överklaga stiftsnämnds beslut om tillsättande eller entledigande av stiftsjägmästare; nr 143, av herr Tamm, Gustaf, m. fl., angående tillsättandet av allmänna ombud för överklagande av stiftsnämndernas beslut angående normalavkastning av prästlöneboställen¿ nr 144, av herr Tamm, Gustaf, m. fl., angående pastorats skyldighet attlämna redovisning för avkastningen av sina prästlöneboställen; nr 145, av friherre Lagerfelt m. fl., angående beräkning avprästlönefondernas avkastning vid bestämmandet av pastorats tillskott ur kyrkofonden; nr 146, av friherre Lagerfelt m. fl., angående ändring i föreskrifterna om uppskattning av prästlöneboställes normalavkastning; nr 147, av herr Dalberg, om lagstiftning, angående revisorer och hururevision skall verkställas ; nr 148, av herr Hamrin m. fl., om lagstiftning angående obligatoriskskiljedom i vissa arbetstvister m. m.; nr 149, av herr Nilsson, Petrus, m. fl., om lagstiftning till arbetsfredensbevarande; nr 150, av herr Nilsson, Petrus, m. fl., om lagstiftning angående tredje mans rätt till neutralitet i -arbetskonflikter; _ nr 151, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om lagstiftning angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter; nr 152, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., med utkast till ändringar i tryckfrihetsförordningen ; nr 153, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om lagstiftning angående blockad m. m.; nr 154, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om åtgärder motsamhällsfarliga arbetsinställelser samt åtgärder i övrigt till främjande avsamhällsfreden ; nr 155, av herr Hansson, Sigfrid, om utredning och förslag angåendeförhållandena inom byggnadsindustrien; nr 156, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om åtgärder motstatsfientlig verksamhet; nr 15\7, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om viss ändring i lagen om förbud mot politiska uniformer; nr 158, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 21 kap. strafflagen, m. m.;