Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 4. Tisdagen den 23 januari f. m. nr 159, av herr Andersson, Elof, m. fl., om införande av straffpåföljd för spridande av kännedom om straffad persons sonade brott; nr 160, av herr Andersson, Elof, m. fl., om viss ändring avtryckfrihetsförordningen; nr 161, av herr Johansson, Johan, m. fl., om hänskjutande tilljordbrukskreditsakkunniga av frågan om jordbrukets primärkredit m. m.; nr 162, av herr Ericson, Oscar, m. fl., om ökat anslag till åtgärder förhöjande av det mindre jordbruket; _ nr 163, av herr Johansson, Johan, om ändrade grunder för rese- ochtraktamentsersättningar till skogsvårdsstyrelsernas befattningshavare; nr 164, av herr Johansson, Johan, angående ändrade grunder för rese- och traktamentsersättning till hushållningssällskapens befattningshavare; nr 165, av herr Roos, om utredning och förslag rörande ändrad fördelning av allmänna anslaget till hushållningssällskapen; nr 166, av herr Bodin, Gunnar, om utredning och förslag rörande ändrad fördelning av allmänna anslaget till hushållningssällskapen; nr 167, av herr Gabrielsson m. fl., om ökning av allmänna anslaget tillhushållningssällskapen ; nr 168, av herr Löfoander, om nedläggande av halvblodsstuteriet å Flyinge m. m. ; nr 169, av herr Lindmark m. fl., om ökat anslag till bidrag tillgödselvårdsanläggningar; nr 170, av herr Holstenson m. fl., om ökat anslag till kurser iträdgârdsskötsel; nr 171, av herr Gabrielsson m. fl., om ökat anslag till premielån tillegnahemslântagare för nyodlings- och nybyggnadsarbeten; nr 172, av herr Gabrielsson, m. fl., om ökat anslag till understöd åt elever vid lägre lantbruksundervisningsanstalter; nr 173, av herr Gabrielsson m. fl., om ökat anslag till svenska betes- och vallföreningen ;- nr 174, av herr von H eland och herr Gnstaoson, John, om effektiv ochvaraktig hjälp åt den svenska fiskerinäringen; nr 175, av herr Granath och herr Eriksson, Carl, om beredande av lättnader beträffande förräntning och amortering av lån ur fiskerilånefonden; nr 176, av herr Holstenson m. fl., om viss ändring i bestämmelserna rörande prisutjämningsbidrag för produktmjölk; nr 177, av herr von Heland m. fl., angående bestämmelser om obligatorisk effektiv värmebehandling av konsumtionsmjölk; ' nr 178, av herr Tjällgren och herr Pettersson, David, om kostnadsfrianslutning för landstingen till den statliga bränslekontrollverksamheten; nr 179, av herr Andersson, Nils, och herr Johanson, Karl August, ombilligare djursjukvârd; nr 180, av herr Andersson, Per, och herr Carlsson, Carl, om anslag förnedbringande av på delägarna i Långsjöbäckens regleringsföretag i Österfärnebo socken belöpande lån från odlingslânefonden; nr 181, av herr Sandén m. fl., om anslag till fullständig undersökningrörande åtgärder mot Klarälvens skadeverkningar vid översvämningar; - nr 182, av herr Bodin, Karl, m. fl., om statsbidrag till avlönande av dearbetande elektriska länsföreningarnas konsulenter; nr 183, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om effektivt ochplanmässigt stöd åt jordbruket; ' nr 184, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om reglering avinförseln av vissa fodermedel: