Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 23 januari f. m. Nr 4, 11 nr 189, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om fortsatt stöd åtbrödsädesodhngen; nr 186, av herr Johansson, Johan Bernhard, rn. fl., om höjning av accisen å margarin; nr_187, av herr Johansson, J oha_n Bernhard, m. fl., om vissa ändringar iförordningen angående slaktdjursavgift; nr 188, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om inrättande av en länefond för äggproduktionens stödjande; nr 189, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om höjning av äggtullen; nr 190, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om utredning rörande margarinets ställning i den svenska fettmedelsförsörjningen; nr 191, av herrar Lindgren och Åkerberg, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m. ; nr 192, av herr Borell, om utredning rörande reformerad lagstiftningbeträffande enskilda vägar; nr 193, av herr Holstenson m. fl., angående fördelningen av statligastipendier vid olika slag av utbildningsanstalter; nr 194, av herr Sundberg, om undervisning i engelska språket vidfortsättningsskolor i anslutning till fiskerinäringen; nr 195, av herr Sundberg m. fl., angående dövstumsundervisningensövertagande av staten; _ nr 196, av herr Johanson, Karl Emil, och herr Gustafson, Fritiof, omutredning och förslag angående förbättring av landskommunernasräkenskapsvasen; ' nr 197, av herr Sjödahl m. fl., om ändrade bestämmelser rörande tillsättning av extra ordinarie lärare vid folkskolor m. m.; nr 198, av herr Johansson, Johan, om ändrade bestämmelser rörandedyrtidstillägg ät vissa befattningshavare ä indragningsstat; nr 199, av herr Johansson, Johan, om borttagande av dyrtidstillägget ävissa arvodestjänster; samt nr 200, av herr Björck, John, m. fl., om skärpta bestämmelser rörandeanordnandet av offentliga danstillställningar. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 2.50 e. m-. In fidem G. H. Berggren.