Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 23 januari e. m. Nr 4. 13 nr 216, av herr Wagnsson, om avlöningsförhöjning åt vissa manligasmåskollärare m. fl.; nr 217, av herr Norling, om ökat anslag till understöd ät elever vid vissa kommunala och enskilda skolor för yrkesundervisning; nr 218, av hérrar Sandström och Asplund, om beredande åt skattetyngda kommuner av ökat statsbidrag för visst skoländamäl; nr 219, av herr N ordborg, om sänkning av räntan å. lån från rederilånefonden; nr 220, av herr Wagnsson m. fl., om höjning av stipendierna för elever vid folkhögskolor m. m.; nr 221, av herr Wagnsson m. fl., om höjning av stipendierna för elever vid lantmannaskolor m. m.; nr 222, av herrar Wagnsson och Lindström, angående den samhälleligaungdomsvårdens ordnande; nr 223, av herr Pettersson, Anton, m. fl., om inrättande av en stipendiefond för arbetslös ungdom; nr 224, av herr Larsson, Johan, om statsbidrag till företagare, som bereda anställning och yrkesutbildning åt unga arbetare; nr 225, av herr Sandström, om ökad användning av vedbränsle vid statens järnvägar; nr 226, av herr Svensson, Martin, m. fl., om tull å. vissa slag av torkade eller saltade frukter; nr 227, av herr T jällgren, om höjning av tullen å vissa slag av hästar; nr 228, av herr 'von Heland m. fl., om importförbud å. kött och fläsk; nr 229, av herr Gustafsson, Per, om en importavgift å. utländskfoderspannmål och kli; nr 230, av herr Bissmark, om ändrade grunder för beskattning avfideikommissegendom ; nr 231, av herr Walles, om viss ändring i skatteuppbörden för motorfordon; nr 232, av herrar Bäckström och Asplund, om åtgärder till effektivareuttagande av vederbörlig lagfartsstämpel vid fastighetsförsäljningar; lur 233, av herr Bergman m. fl., om höjning av skattesatserna för cigarretter oc snus; nr 234, av herr Bergman m. fl., om höjning av omsättningsskatten å.spritdrycker; nr 235, av herr Tjällgren, om fyllnadspension åt förre stationsskrivaren vid Härnösand-Sollefteå. järnväg K. V. Lindeberg; nr 236, av herr Andersson, Alfred, om pension åt vissa fjärdingsmän, som vid den nya polisorganisationens genomförande förlorat sina befattningar; nr 237, av herr Pettersson, Anton, och herr Tamm, Gustaf, om pension ät förre föreståndaren för Kolbäcks lantmannaskola U. Celsing; nr 238, av herr Löfvander och herr Larsson, Johan August, omefterskänkande av Svenska lantmännens kvarnförenings skuld till aktiebolagetKreditkassan av är 1922; nr 239, av herr Hjalmarsson m. fl., om beredande åt riksdagens ledamöter av fria resor ä statens järnvägar; A nr 240, av herr Larsson, Johan August, och herr Gustavson, John, omändrade bestämmelser rörande beräkning av underlaget för avgiftspension för äkta makar efter mannens död; nr 241, av herr Löfgren, om åtgärder till bevarande av arbetsfreden; nr 242, av herr Löfgren, om utarbetande av en beredskapslagstiftning tillförhindrande av arbetskonflikter; ' nr 243, av herr Gustafson, Fritiof, och herr Nilsson, Bernhard, omlagstiftning till förhindrande av fackliga eller andra yrkesorganisationers kollektiva. anslutning till visst politiskt parti;