Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr 7. Onsdagen den 7 februari. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. ' Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 90, med förslag till vissa tillägg till gällande tulltaxa; nr 91, angående pensionsförbättring åt f. d. styresmannen för Karl Gustafs stads gevärsfaktori, översten i västra arméfördelningens reserv P. J. R. Virgin; nr 92, angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar; nr 93, angående ändring i förordningen om jordbrukets kreditkassor, m. m.; nr 94, angående nedsättning av arrendet för arrendelotten Brostugan kronoparken Klövdala i Kalmar län; nr 95, angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer; nr 96, angående anslag till understöd åt kemiska stationer; samt nr 99, med förslag till skeppsklarerarförordning. Qin Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 68, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken. Justerades protokollen för den 2 och den 3 innevarande månad. Anmäldes och godkändes första lagutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 15, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.; nr 20, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omupphävande av 17 kap. 32 § första punkten rättegångsbalken m. m.; samt nr 21, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 27 och 30 kap. rättegångsbalken m. m. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 16, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående upplåtande till svenska järnvägsmännens vilohemsförening av en statens järnvägar tillhörig byggnad i Björkliden m. m.; _ nr 17, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående befrielse för chauffören A. R; Andersson och stationskarlen J. A. Johansson frånskyldighet att till statens järnvägar gälda vissa ersättningsbelopp; Första kammarens .protokoll 1984. Nr 7, 1