Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 7. Onsdagen den 7 februari. nr 18, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående vissaredovisningsåtgärder i anledning av överlåtelse från statens järnvägar tilldomänverket av nämnda järnvägars slipersfaktori vid Piteå; samt nr 19, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående fortsatta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 61, angående omorganisation av latinlvceilinjen vid statens provskola, nya elementarskolan i Stockholm; nr 77, angående förstärkning av sjätte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga; nr 81, angående försäljning av nya svenska stenkolsaktiebolagetSpetsbergens egendom å Spetsbergen; samt nr 82, angående ersättning till styckjunkaren J. Ohlsson för visst avhonom till kronan inbetalt belopp. _ Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 83, angående avyttring av statens järnvägar tillhöriga andelar isamfälligheter till Kingstads m. fl. byars skifteslag i Söderala socken. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet,Kungl. Maj :ts proposition nr 84, angående rätt för vattenrättsingenjörerna L. E. Wedberg, S. L. C.Aspegrén och K. J. Elfström att för placering i löneklass få tillgodoräkna viss tjänstgöring. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 68, 90-96 och 99 blevo desamma på begäran bordlagda. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 292, av herr Bergström, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m.; och nr 293, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus. Anmäldes och bordlades statsutskottets utlåtanden: 1 nr 16, i anledning av väckt motion om sänkning av regeringsmedlemmarnas öner; nr 1'¶, i anledning av Kungl. Majzts proposition angående räntefriförsträckning at telegraftjänstemännens skatteinbetalningskassa i Stockholm; samt _ nr 18, angående beredande av ytterligare medel till upprensning av norra inloppet till Fårösund ni. m. jämte 1 ämnet väckta motioner; bankoutskottets utlåtande nr 4, anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag angående solidariskt bankbolags ombildning tillbankaktiebolag; ävensom