Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 februari. Nr 9. 5 nr 6, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark; nr 7, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar av kronoegendom; nr 8, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avskrivning av vissa i flottledsfonden ingående fordringsbelopp; nr 9, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter; nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga markomräden m. m.; nr 11, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av viss utfästelse vid genomförandet av regleringen av potatismjölstillverkningen; nr 12, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anslag tillackordsoch stödlån åt jordbrukare samt i ämnet väckta motioner; och nr 13, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.20 e. m. In fidem G. H. Berggren.