Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 Nr 9. Fredagen den 16 februari. Fredagen den 16 februari. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.; och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Samiler avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 123, angående avskrivning av viss fordran hos förre konsuln i New York K. Woxen. g Justerades protokollet för den 10 innevarande månad. Herr förste vice talmannen yttrade, att han efter samråd med andrakammarens talman finge föreslå, det första kammaren ville besluta att vidsammanträde lördagen den 24 innevarande månad företaga val av valmän jämte suppleanter för utseende av riksdagens justitieombudsman och riksdagensmilitieombudsman samt deras efterträdare. Detta förslag antogs. Anmäldes och godkändes första lagutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 27, till.Konungen i anledning av väckt motion angående lagstiftning om inteckning i hotell- och restauranginventarier. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 100, med förslag till lag angående upphävande av gällandebestämmelser om förnyelse av inteckning, m. m. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 101, angående anslag för beredande av ersättning för förlorad lösen i följd av inteckningsfömyelsernas avskaffande. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 112, med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 24 riníars 1916 (nr 90) angående verkställighet av straffarbete ochfängelsestra . Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 113, angående tilläggspension åt stiftssekreteraren A. E. Carlgrens änka Johanna Vilhelmina Carlgren, född Sundin; och nr 114, angående rätt för förra ämneslärarinnan vid statenssrnåskoleseniinarium i Lycksele Axelina Maria Burman till viss tjänstårsberäkning för pension.