Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 februari. Nr 10. 21 nr 23, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anordnande av vissa utbildningskurser för f. d. fast anställt manskap vid försvarsväsendet; och nr 24, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen under tionde huvudtiteln gjorda framställningar angående anslag till lots- ochfyrinrättningen samt säkerhetsanstalter för sjöfarten; bevillningsutskottets betänkande nr 4, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande jämte i ämnet väckta motioner; samt jordbruksutskottets utlåtanden och memorial: nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående reglering avinförseln av ägg jämte i ämnet väckta motioner; nr 15, i anledning av remiss från andra kammaren av väckt motionangående importförbud ä kött och fläsk samt varor därav; nr 16, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning angående åtgärder mot smittsamma sjukdomar hos bin; och nr 17, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av avtal rörande försäljning av vissa Djäknehytterotarnas skifteslag tillhöriga samfällda områden i Avesta stad i vad angår vissa allmänna hemman. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 12.59 på. dagen. V In fidem G. H. Berggren.