Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


26 Nr 13. Fredagen den 2 mars. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts proposition nr 162, med förslag till kungörelse angående handel med farmacevtiska specialiteter m. m.,hänvisades propositionen, såvitt angick anslag till statens farmacevtiskalaboratorium, till statsutskottet samt i övrigt till behandling av lagutskott. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 163, angående anslag till vissa åtgärder på skogshushållningens område in. m.; och _ nr 164, angående försäljning av vissa kronan tillhöriga markområden i Landskrona. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 165, angående ersättning åt avlidne korpralen vid flottan J. G-1. L. Almlunds änka och minderåriga dotter. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 166, med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 167, angående rätt för ordinarie lärare vid navigationsskola att förerhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; nr 168, angående bestridande av vissa kostnader för reparation av statens isbrytarfartyg »lymer»; nr 171, angående inrättande av en tullverkets båtlånefond, m. m.; och nr 172, angående restitution till lnternational Telephone & TelegraphCorporation av viss stämpelavgift. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 173, angående anslag för lån åt vissa fiskareföreningar m. m.; nr 174, med förslag till förordning angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom; nr 175, angående anslag för byggnadsarbeten vid Alnarps lantbruks-,mejeri- och trädgårdsinstitut; samt nr 176, angående anslag till underhålls- och driftkostnader förundersöknings- och bevakningsfartyg för havsfiskets behov. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 177, angående anslag till medicinalstyrelsen. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 178, angående nedsättning i vissa fall av arrendet för kronoegendom m. m.