Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/398

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


16 Nr 16. Måndagen den 12 mars. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 312, av fröken Hesselgren, nr 313, av herr Lindström samt nr 314, av herr Pauli, alla i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den av herr Sjödahl m. fl.väckta motionen, nr 315, 1 anledning av Kungl. Ma; :ts proposition angåenderasbiologiska institutets organisation m. m. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran statsutskottets utlåtanden nr 11 och 40-42, bankoutskottets utlåtanden nr 12_14 ochmemorial nr 15 samt andra lagutskottets utlåtande nr 13. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 216, 220-223, 225-227, 229, 230, 232, 233, 237-252, 254 och 255 blevo desamma på begäran bordlagda. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: - nr 316, av herrar Linder och Sandegård, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet; nr 317, av herr Andersson, Nils m_. fl., i anledning av Kungl. Maj :tsproposition angående elektrifiering av banorna Laxå.-Charlottenberg, Södertälje södra-Eskilstuna med bilinjer och Uppsala--Gävle; samt nr 318, av herr Norman m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående tilläggspension åt f. d. rektorn vid Skaraborgs läns landstingssmåskoleseminarium i Skara Sara Natalia Elisabet Rydell. _ Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.12 e. m. ' In fidem G. H. Berggren. Stockholm 1934. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 340846