Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/399

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr l7. Onsdagen den 14 mars f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. J usterades protokollen för den 7 och den 9 innevarande månad. Herr statsrådet Möller avlämnade dels Kungl. Maj :ts propositioner: nr 234, angående anslag till statliga beredskapsarbeten m. m.; och nr 235, angående anslag till bekämpande av arbetslösheten m. m.; dels ock Kungl. Maj :ts skrivelse nr 236, med tillkännagivande att en istatsverkspropositionen under utgifter för kapitalökning bebådad framställningangående anslag till förbättring av slumbostadsbeståndet icke kommer attföreläggas riksdagen. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Med hänvisning till bifogade läkarintyg får jag vördsamt hemställa om ledighet från riksdagsarbetet till den 20 dennes. Stockholm den 13 mars 1934. ' Per Gustafsson. Att ledamoten av riksdagens första kammare Per Gustafsson i Benestad icke för tiden 13--20 mars kan deltaga i riksdagsarbetet på grund av sjukdom (bronkialastma) intygas. Stockholm den 13 mars 1934. Ernst Salén, leg. läk. Den begärda ledigheten beviljades. Anmäldes och godkändes första lagutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 88, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lagangående ändrad lydelse av 6 kap. 2 och 3 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap ochförmynderskap; samt _ _ nr 89, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken. Första kammarens protokoll 1984. Nr 17. 1