Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/401

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 3 Propositionen hänvisades, i vad den angick jordbruksärenden, tilljordbruksutskottet och 1 övrigt till statsutskottet. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 232, med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 11 juni 1926 angående tillverkning och beskattning av brännvin, m. m. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 233, angående pension åt överassistenten å. övergângsstat vid centralanstalten för försöksväsendet på. jordbruksområdet E. l Haglund. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 237, med förslag till visst tillägg till gällande tulltaxa. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 238, med förslag till lag om rätt för Konungen att medgiva undantag från vissa stadganden angående bankbolags inläning. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 239, angående visst markbyte mellan kronan och Östersunds stad. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 240, med förslag till sjöarbetstidslag. F öredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 241, med förslag till lag om ändring i vissa delar avkommunalskattelagen den 28 september 1928, m. m.; nr 242, med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.; nr 243, med förslag till vissa ändringar i och tillägg till gällande tulltaxa; samt nr 244, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 31 januari 1932 (nr 17) om accis å, silke. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 245, angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer, attutgå. från anslag under elfte huvudtiteln; nr 246, angående vissa pensioner, att utgå. av affärsdrivande verks medel; nr 247, angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer; nr 248, angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänstanställda personer; nr 249, angående åtgärd för bevarande av förre lokomotivmästaren A.Larssons delaktighet i enskilda järnvägarnas pensionskassa; samt nr 250, angående förbättrade pensionsförmâner för vissa förutvarandeanställningshavare vid Hässleholm_Markaryds och Markaryd-Veingejärnvagar.