Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Första kammaren, Nr 116.
  Beräknade uppbördsbelopp och behållna delen därav enligt automobilbesiktningssakkunnigas betänkande av 17 okt. 1935 Verkliga uppburna avgifter och behållna delar därav
1938 1939 1940 1941
Summa uppburna avgifter 1.013.100:— 1.448.615 1.498.780 1.150.755 1.023.745
Behållna delar därav för kontorskostnader och såsom arvode 710.050:— 731.230[1] 744.301[1] 616.951[1] (550.000)[1][2]
Medelbehållning per besiktningstjänst för kontorskostnader och såsom arvode 12.034:— 11.611[1] 11.814[1] 9.793[1] (8.750)[1][2]
Antal besiktningstjänster 59 63 63 63 63

I sitt den 17 oktober 1935 avgivna betänkande med förslag till ökad tillsyn å vägtrafiken samt vissa ändringar i automobilbesiktningsväsendet anföra automobilbesiktningssakkunniga bl. a.: ”De sakkunniga vilja i fråga om besiktningsmännens inkomster slutligen framhålla, att, därest efter några års erfarenhet rörande den nu föreslagna ordningen det skulle visa sig, att de sakkunnigas beräkningar rörande besiktningsmännens uppbörd skulle i någon betydande grad avvika från verkliga förhållandena, en jämkning av grunderna för inlevereringen till statsverket i ena eller andra riktningen utan några större svårigheter kan och bör komma till stånd.”

I översstämmelse med detta uttalande torde en sådan jämkning, som sakkunniga förutsatt, numera vara i hög grad befogad. Den grupp statsanställda, det här gäller, ha redan fått vidkännas så betydande inkomstminskningar, att de mer än väl svara mot den standardsänkning, som rimligen kan begäras även av denna grupp. Det är en viktig funktion de ha att fylla i samhället, och det torde ligga i statens intresse att tillse, att deras ekonomiska villkor ej

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Uppgifterna omfatta ej bidrag till hållande av bil och icke länsbesiktningsmannaarvoden.
  2. 2,0 2,1 Siffran beräknad, verkliga uppgifter föreligga ännu ej.