Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/273

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11
Motioner i Första kammaren, Nr 135.

Vad beträffar uttalandet i övrigt må visserligen erkännas, att faran för nedgång av inbetalningarna vid en avgiftshöjning icke är utesluten, men av skäl, som i det föregående anförts, och enligt den uppfattning, vi kunnat bilda oss i saken, vill det synas, som om man knappast har anledning hysa allvarligare farhågor i detta hänseende.

Under hänvisning till vad sålunda anförts få vi föreslå,

att riksdagen ville besluta dels om höjning av inbetalnings- och utbetalningsavgifterna i postgirorörelsen med genomgående 5 öre, dels ock om införande av en avgift för girering av likaledes 5 öre.

Stockholm den 24 januari 1942.

Gustaf Velander. Thore Wennquist. Karl Wistrand.

Axel Mannerskantz. O. A. Nordborg. Lennart Bondeson.

C. F. Carlström. G. Torsten Caap.