Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/482

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motionen 6 Första kammaren, Nr 20.5. - . i anledning av den föreliggande propositionen bör emellertid icke försvåra eller förhindra en lämplig lösning av här framlagda frågor. Under hänvisning till det anförda tillåta vi oss hemställa, att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 122 angående huvudgrunderna för förstatligande av väghållningen på landet och vissa därmed sammanhängande frågor måtte uttala nödvändigheten av att skogsbruket beredes till. börligt inflytande i den blivande vägorganisationen. Stockholm den 18 mars 1942. B. fu. Stockenström. Carl BeckFrifâs. Carl Sundberg. H. Sten. Allan Holstenson. Gustaf Tamm. A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942