Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/506

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 - Motioner i Första kdmmaren, Nr 212. att insamling som sker för rörelsens egen verksamhet undantages i likhet med religiösa och politiska insamlingar. - Under hänvisning till vad ovan anförts tillåta vi oss hemställa, att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 112 måtte besluta, att sista stycket i 1 § må erhålla följande lydelse: Denna förordning äger icke tillämpning å insamling för religiöst eller välgörande ändamål i samband med gudstjänst eller annan andaktsövning, ej heller å insamling som anordnas av politiskt parti till förmån för partiets verksamhet, ej heller för nykterhetssammanslutning för insamling till rörelsens egen verksamhet. Om lotterier gäller vad särskilt är stadgat. Stockholm den 23 mars 1942. Karl Aug. Johanson. N. Elowsson. A. J. Bärg.