Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/575

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 228. 7 Under âberopande av vad sålunda anförts få vi hemställa, in att riksdagen måtte för avhjälpande av den tillfälliga krissituationen på byggnadsområdet bevilja ans1a.g med följande begränsade belopp, nämligen dels á tilläggsstat li för 1941/1942 till Tilläggslân till viss bostadsbyggnadsverksamhet ett reservationsanslag av 5.000.000 kronor, - dels å, riksstaten för 1942/1943 1) till Tertiärlån ett reservationsanslag av 15.000.000 kronor; 2) till Tilläggslån ett reservationsanslag av 10.000.000 kronor; samt att de synpunkter, som i det föregående kommit till uttryck, måtte vinna beaktande vid riksdagens behandling av förevarande proposition. Stockholm den 28 april 1942. E. A. Lindblom. P. J. Näslund. Karl Wistrand. Gustaf Tamm.