Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

68, av herr Carlström, om rätt till tjänste- och pensionsårsberäkning för chefläkare vid sjukstuga.

69, av herr Olsson, Karl Johan, m. fl., om utredning rörande statens övertagande av enskilda järnvägarnes pensionskassa.

70, av herr Björck m. fl., angående skatt å vissa slag av veckotidningar.

71, av herr Gustavson, John, m. fl., om viss ändring i krigsfamiljebidragsförordningen.

72, av herr Mannerskantz, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till arrendeegnahemsfonden.

73, av herr Nilsson, Bror, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om inrättande av vissa extra ordinarie assistenttjänster vid lantbrukshögskolan.

74, av herr Nilsson, Bror, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till bidrag till ladugårdsförbättringar.

75, av herr Nilsson, Bror, m. fl., angående det statsunderstödda bekämpandet av tuberkulos hos nötkreatur.

76, av herr Nilsson, Bror, m. fl., angående bekämpandet av smittsam kastning hos nötkreatur.

77, av herr Nilsson, Bernhard, m. fl., om rätt för kommun att anslå medel till hemvärnets verksamhet.

78, av herr Gränebo m. fl., om ökat anslag till bestridande av kostnaderna för riksdagens interparlamentariska grupp.

79, av herr Linderot, om höjning av dagavlöningen åt värnpliktiga.

80, av herr von Heland m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till det frivilliga skytteväsendets befrämjande.

81, av herr Albertsson m. fl., om utredning rörande dyrortsgrupperingen beträffande skatter, löner och pensioner.

82, av herr Linderot, om ändrade grunder för indexberäkningen.

83, av herr Larsson, Sven, m. fl., om dyrtidstillägg å statens bidrag till avlönande av distrikts- och reservbarnmorskor

84, av herr Karlsson, Gustaf, m. fl., om åtgärder till främjande av näringslivet inom Bohusläns stenindustriområde.

85, av herr von Heland m. fl., om anslag till understöd åt privatflyget m. m.

86, av herr Friggeråker m. fl., om ökat anslag till bidrag till byggande av enskilda utfartsvägar.

87, av herr Persson m. fl., om ökat anslag till bidrag till underhåll av enskilda vägar m. m.

88, av herr Andersson, Karl, m. fl., om anslag till statliga stensättningar av vägar.

89, av herr Löfgren, om beredande av löneförbättring åt ickeordinarie vaktmästare vid universitetsbiblioteket i Uppsala.

90, av herrar Sylwan och Bondeson, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag om indragning av en förste bibliotekarietjänst vid universitetsbiblioteket i Lund.

91, av herr Gustavson, John, m. fl., om iakttagande av större varsamhet vid den fortgående centraliseringen av folskskoleväsendet m. m.

92, av herr Ohlin m. fl., om anordnande av undervisning i hushållsgöromål för samtliga flickor i fortsättningsskolan.

93, av herrar Wagnsson och Brandt, om ökat anslag till Svenska föreningen för dövas väl.

94, av herr Carlström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anslag till understöd åt kommunala läroanstalter för yrkesundervisning.