Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 KAP. 5 §. Hava flere i brott tagit sådan del, som i 3 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 7 5 sägssvare de, en för alla och alle för en, till skadestånd. 8 KAP. 23 §. - till bioli, varom i 6 §, 11 §, 17 § första stycket, 18 § eller 20 § formales, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 24 §. Har stämpling till högförräderi eller krigsförräderi blivit gjord, då skall, där straff ej är förskyllt för sådant förräderi eller försök därtill, anstiftare av stämplingen dömas till straffarbete från och med två till och med tio år. Annan deltagare i sådan stämpling varde dömd till straffarbete från och med ett till och med sex år. Lika med - sådan makt. 10 KAP. "-1 \l CUJ Tager man - till fängelse. Befriar man - dagsböter, dömas. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 18a §. Den som, sedan brott timat, döljer den brottslige, främjar hans flykt, undanröjer bevis om gärningen eller på annat dylikt sätt motverkar den brottsliges befordran till ansvar, straffes med fängelse i högst sex månader eller böter; sker det för egen vinning, må till straffarbete i högst två år dömas. Insåg han icke men hade skälig anledning antaga att den andre var brottslig, vare straffet böter. Make, trolovad, syskon. skyldeman i rätt upp- eller nedstigande led, den som med den brottslige i första svågerlag lika nära förenad är, adoptivföråldrar eller adoptivbarn, fosterföräldrar eller fosterbarn må ej till straff fäl