Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/363

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Ma1:ts proposition nr 4. 201 Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 19 december 1941. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsraden PehrssonBRAMSTORP, WESTMAN, W1G1=onss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BEBGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, Gjönes, EWERLOF. Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Westman, anmäler efter gemensam beredning med cheferna för försvars-, social-, finans- och jordbruksdepartementen lagrådets den 5 november 1941 avgivna utlåtande över de till lagrådet den 30 maj 1941 remitterade förslagen till 1) lag om ändring i vissa delar av strafflagen, 2) lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten, 3) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister, 4) lag angående ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten, - 5) lag angående ändrad lydelse av 49 §jlagen den 16 maj 1919 (nr 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, 6) lag angående ändring i vissa delar av lagen den 16 maj 1919 (nr 242) med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondPapper, 7) lag om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 maj 1921 (nr 225), 8) lag angående ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs, 9) lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter, 10) lag angående ändrad lydelse av 18 § lagen den 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål, 11) lag om ändrad lydelse av 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117), 12) lag om ändrad lydelse av 74 § checklagen den 13 maj 1932 (nr 131), 13) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1933 (nr 182) om vissa tvångsmedel i brottmål, 1 Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 4. 14