Sida:Resa i Sibirien.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
111
XIX.

Resa till Turuchansk. — Ostiakernas bågskjutning. — Klostret Troitzkoi.

De stora ödemarker, hwaraf norra Sibirien består, äro blott glest befolkade med kringströfwande wilda folkslag, hwilka lefwa af jagt; den westligaste delen, mellan Ural-bergen och floden Jenisei, af ostiaker; den mellersta delen, som ligger inom Jeniseiska guvernementet, af tunguser och samojeder; den stora östliga delen hufwudsakligen af jakuter. Då det i dessa nejder hwarken finnes wäg, stig eller fortskaffningsmedel, så är en resa genom norra Sibirien en rak omöjlighet, utom på de fem stora floder, som utfalla i Ishafwet, nämligen, Ob, Jenisei, Lena, Indigirka och Kolyma. Min följeslagare, dr. Erman, hade farit på floden Ob från Tobolsk till Berésow, en liten köping, belägen wid 64° nordlig bredd, eller ungefär lika långt nordligt som Skellefteå; löjtnant Due hade rest på Lena till Viluisk, en dylik köping i en öde nejd wid ungefär samma polhöjd; och jag på Jeniseisk till staden Turuchansk, som är belägen wid ungefär samma polhöjd som Torneå. Dessa tre i de oblidaste trakter och i Sibirien högst mot norden belägna bebyggda ställen begagnas som förwisningsorter för politiska förbrytare, och wi träffade alla tre, hwar och en på sitt ställe, ett par sådana olyckliga offer från den bekanta uppresningen i Petersburg år 1825 wid kejsar Nikolai tronbestigning. Ju swårare de warit inwecklade i saken, ju längre skickas de mot öster; men på dessa tre punkter gå de dock fria. De wärst komprometterade skickas till bergwerken i Nertschinsk, nära kinesiska gränsen, der de arbeta i bojor. Om en resa i ett sådant öde land är wisserligen icke stort att berätta; men då dessa nejder så sällan beresas af utländningar, och följaktligen äro föga bekanta för europeerna, will jag meddela mina små äfwentyr, hwilka åtminstone kunna tjena till wägledning för någon annan, som i en eller annan afsigt skulle föranledas att besöka dessa trakter.

Floden Jenisei flyter från staden Jeniseisk så godt som rakt mot norr, ända till dess den utfaller i Ishafwet; och utmed stränderna af denna, så wäl som af de andra mot norr rinnande elfwarna, hafwa ryska bönder nedsatt sig och uppbyggt trähus. Mellan Jeniseisk och Turuchansk, som utgör en sträcka af 92 swenska mil, funnos sålunda fem kyrkobyar, tio byar utan kyrka, samt tjugonio samlingar af winterhus (simovie). Dessa