Sida:Resa i Sibirien.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
13

färgade saffianer, hwilka här tillwerkas och förarbetas till skodon. Jag köpte åtskilliga af dessa och skickade dem hem till min familj.

På resan från Torschok till Twer träffade wi en oxdrifware, som kom från Krim med en transport buteljer, hwilka innehöllo champagnewin från denna halfö. Man hade skickat ett par Donska kosacker till Champagne, för att der lära sig att tillreda detta kostbara win, och de hade bragt det derhän, att det win, som tillredes af drufwor från Krim eller från nejden kring Astrakan, befanns lika så wälsmakande och upplifwande, som det franska. Wi köpte af honom 2 buteljer, den ena hwit den andra röd. På första stationen från Torschok, Mednoje Jam, pröfwade wi den och funno den förträfflig. Twer, som ligger wid Wolga, tog sig ganska bra ut i aftonsolen med sina många wackra kyrkor med förgylda, silfwerhwita eller gröna kupoler, hwilka hafwa formen af en upp och nedwänd rättika och öfwerst prydas med ett kors. Tornet, hwarpå kupolen hwilar, är hwitt eller ljusgult, när kupolen är grön; korset är af genombrutet arbete och förgyldt, samt af betydlig höjd, med en halfmåne nedwid foten. Wanligen står en mycket stor kupol i midten och är omgifwen af 4 betydligt mindre på sluttningen af det pyramidaliska torntaket. Framför kyrkan står ett enstaka torn af helt annan form, med en hög smal spira, som är förgyld eller ljusgrön. I detta torn hänga en otrolig mängd klockor, hwarmed pinglas och spelas koraler på de otaliga helgdagarna tidigt ifrån morgonen och nästan hela dagen. Detta oaflåtliga pinglande jemte massan af flugor och loppor äro en werklig plåga för den utländske resanden, som deraf jemt och samt störes i sin nattro. Wid den lilla byn Klin begynte den nyanlagda wägen å nyo och räckte ända fram till Moskwa, dit wi anlände aftonen den 19:de i starkt regn, och blefwo derigenom förhindrade från att, som wi hade gladt oss åt, på afstånd få en anblick af denna gamla hufwudstad. Due räknade emellertid 43 tornspiror. Moskowiterne säga att denna stad har 40 gånger 40 (sorok soroks) kyrkor, kloster och kapeller, och jag tror gerna att detta tal kan närma sig sanningen, när man tager alla mindre bönehus med i räkningen.