Sida:Resa i Sibirien.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

20

yttrade min förundran öfwer att han, som redan i flere år warit anställd wid ett ryskt universitet, icke ännu hade mera färdighet i ryska språket, swarade han mig, liksom madam Lebours, att han af giltiga skäl icke wille lära mer än som war nödwändigt, för att göra sig begriplig för gemene man. ”Ty,” sade han, ”kommer jag in till wårt universitets kansler, så finner jag honom liggande på en soffa i morgonrock och tofflor med mössa på hufwudet och rökande ur en lång tobakspipa, hwars hufwud hwilar på golfwet. Tilltalar jag honom på ryska, reser han icke på sig, utan affärdar mig kort. Tilltalar jag honom deremot på franska, stiger han upp, helsar artigt och tilltalar mig höfligt.” Den förnäme ryssen har alltså förstånd om, att i andra länder bemötes en bildad man, om han också icke tillhör adelsståndet, med höflighet, och will icke att utlänningen skall tro, att ryska adeln är utan uppfostran och humanitet.

De flesta asiatiska köpmännen wäntades först ett par weckor sednare, så att wi gingo miste om den intressantaste samlingen. Det förtjenar anmärkas, att det halfbildade Ryssland genom sin handel sålunda är den mellanlänk, hwilken bringar någon europeisk odling till dessa wilda horder, som här årligen strömma tillsammans och se lifwet i en stor stad, franska skådespel uppförda på ryska, lindansare, konstberidare och luftspringare.

Det är otroligt, hwilken ofantlig mängd waror från alla werldens ändar här sammansläpas till denna marknad. Jag will blott exempelwis anföra följande: Bodar med pariserkram, andra med pelswerk från hela Sibirien, samt buffel- och hästhudar från södra Rysslands grässlätter; bodar med fysikaliska och kemiska apparater wid sidan af andra med Nürnbergerleksaker; bodar med kinesiska waror från Kiackta, med golfmattor, sidenrockar och guldbroderade mössor och andra wäfda saker från Persien; jemte hwarjehanda armeniska saker wid sidan af andra med talg och såpa från alla Rysslands slätter, för att ej tala om bodar med helgonbilder, m. m.


V.
Resa till Kazán.

Tschuguni. — Lefnadssätt på resan. — Tscheremisser. — Tschuwascher. — Nielsen i fara att häktas. — En såld lifegen qwinna.

Lördagen den 9 Augusti på eftermiddagen lemnade wi Nischni och färdades följande dagen genom en wacker med