Sida:Resa i Sibirien.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
77

på ryggen och bakre delen af kroppen, hwarwid en mängd bjellror, hwarmed ett slags hjelm på hufwudet war besatt, samt en hop långa, tunna, blanka stålfjedrar, hwilka sågo ut som långa knifblad, hwilkas ena ändar woro fastgjorda wid drägten, slamrade och klingade. Än satt han på golfwet med korslagda ben, kastade sin borste i luften och spådde efter dess fall; än sprang han upp igen, slog på trolltrumman, o. s. w. De tungusiska ansigtsformerna äro, negrernas undantagna, de från de europeiska mest afwikande, som jag sett. Gossen war ganska wacker och såg ut som en liten kärleksgud, i sin halfwilda drägt, i hwilken, ehuru den är förfärdigad af blott djurskinn, tunguserne utweckla en förundranswärd prakt. Lust till prydnad och ett slags smak, lämpad efter det mer eller mindre beqwäma material, hwarpå den skall utwecklas, finnes hos alla, äfwen de wildaste folk, ända till Söderhafs-öarnes inbyggare och de amerikanska indianerna, till grönländaren, lappen, ostiaken och tungusern. Med hwilken smak förstå icke wara bondflickor från fjällbygden att utsy sina kläder och ullwantar, oaktadt de aldrig hafwa besökt någon ritskola.

Jag har förut omtalat den mongoliska skyddsguden Schigemune. Buräterna, en mongolisk nomadstam, som uppehåller sig på stepperna omkring Baikal-sjön, och kalmuckerna, som bebo stränderna af Wolga-floden ända till Astrakan, bekänna sig till den Lamaiska eller Buddhistiska religionen, hwilken är införd i Tibet. De antaga en enda gud (Manin Scheri) och själens odödlighet. Jorden är bebodd af andar från öfwerwerlden, hwilka urartat till menniskor; och allt efter som de hafwa uppfört sig under sitt pröfwostånd här på jorden, går själen efter kroppens död öfwer till ett högre eller lägre tillstånd. De goda antaga efter döden gestalten af rena andar; de elakes själar deremot wandra öfwer till andra kroppar af ringare slag här på jorden. Buddah, efter hwilken denna religion har sitt namn, skall hafwa stiftat den 1000 år före Kristi födelse och Schigemune skall wara dess förnyare. Dalai Lama är öfwerhufwudet för den andliga och werldsliga makten i Tibet och anses som gudomens representant på jorden. När han dör, antages hans själ öfwergå i ett nyfödt barns kropp, som då blifwer hans efterträdare, och egentligen är samma person, utom att han är iklädd en annan kropp. Under Dalai Lama stå andra öfwer-lamar och under dessa en hel mängd andra andlige eller simpla lamar, hwarföre denna religion också kallas den lamaiska. När Dalai Lama är död, skola lamarna utfinna, hwarest det behagat honom att födas