Sida:SOU 1940 12.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
146

Egendomen har ett relativt långt, mycket vackert strandbälte med omväxlande sandstränder och klippor, vilka giva rika möjligheter till bad. Naturen är orörd och mycket vacker. Intill den å egendomen belägna gården finnes möjlighet att anordna ett mindre campingläger.

Från Stockholm går buss till Värmdö kyrka. Det är ifrågasatt att framdraga busslinje till Lillsved, vilken busslinje i så fall kommer att gå igenom egendomen. Även finnes båtförbindelse till Lillsved (omkring 2 km från gården).

3. Samtliga under domänstyrelsens förvaltning stående kronoegendomar på Lovön, Lovö socken, Stockholms revir. (L)[1]
Areal i hektar: Inägor Skogsmark Impediment Summa
Kronoegendomen Barkarby 63 30 13 106
 » Berga 38 28 12 78
 » Edeby 111 87 32 230
 » Högsta 123 34 13 170
Kronoparken Lovön 7 256 50 313
Kronoegendomen Lunda 55 57 29 141
 » Norrby 77 45 11 133
 » Söderby 74 46 6 126
Summa 616 614 173 1 403

Lämpliga campingplatser finnas, men all camping är på grund av närheten till Stockholm och de goda förbindelserna dit för närvarande förbjuden. Möjligheter till bad finnas. Inga försäljningar eller upplåtelser – utöver redan befintliga – äro för närvarande avsedda att ske.

Området med dess tilltalande och för mälartrakten representativa landskapsbild synes böra bevaras såsom natur- och kulturminnesmärke. Därför bör varsamhet iakttagas i fråga om ordnandet av fritidsanläggningar på området, vilket även utan dylik anordningar kan tjäna såsom ett, särskilt för Stockholms invånare, mycket värdefullt fritidsreservat.

4. Kronoparken Riksten, Botkyrka, Huddinge och Västerhaninge socknar, Stockholms revir. (D, L)
Areal: Inägor 83 hektar
  Skogsmark 1 311  »
  Impediment 883  »
Summa 2 277 hektar
  Vatten 47  »

Badmöjligheter finnas endast vid Kvarnsjön. Campingplatser finnas i närheten av samma sjö vid Österäng och Källtorp. En vacker utsiktsplats finnes även nära Kvarnsjön. Naturen är mycket vacker med omväxlande terräng och särskilt lämplig till skidåkning. Statens järnvägars skidspår går genom parken.

Avståndet till såväl Stockholm som Södertälje är cirka 2 mil. Avståndet till närmaste järnvägsstation Tullinge är omkring 4 km.

Jakträtten är genom kungl. brev upplåten till skogshögskolans personal och lärare.

  1. L betyder, att fastigheten av länsarkitekten eller större stad angivits vara lämplig som friluftsallmänning.