Sida:SOU 1940 12.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
147
5. Kronoparken Sjuenda (skiftena nr 1, III–VI), Turinge, Vårdinge, Överjärna

och Ytterjärna socknar, Stockholms revir. (D, L)

Areal: Inägor   93 hektar
  Skogsmark   1 250  »
  Impediment   662  »
Summa 2 005 hektar
  Vatten   59  »

Härförutom finnes ett skifte (nr II) med en sammanlagd fastmarksareal av omkring 1 800 hektar, vilket disponeras såsom jaktreservat av domänverkets personal. Då något annat härför lämpat område icke finnes i Stockholms närhet, har sagda skifte här ej medtagits. Därest framdeles ändring skulle ske ifråga om skiftets nuvarande disposition i detta hänseende, bör emellertid skiftet läggas till riksallmänningen.

Såväl i sjön Yngen som i sjön Akarp finnas möjligheter till bad. Naturen är vild och vacker. Mossar och kärr äro delvis odikade. Campingplatser finnas icke, men torde gå att iordningställa intill befintliga skogsjordbruk. Vid Yngsjön finnas lämpliga sådana platser icke långt från gård och vatten.

Avståndet till Stockholm är cirka 55 km och till Södertälje cirka 20 km. Närmaste järnvägsstation är Järna, som ligger på ett avstånd från kronoparken av cirka 8 km.

Uppsala län.

6. Kronoparken Åsen, Bondkyrka socken, Uppsala revir. (L)
Areal: Skogsmark   107 hektar
  Impediment   6  »
  Summa 113 hektar

Kronoparken ligger på Uppsalaåsen. Mycket vackra utsiktspunkter finnas här över Uppsalaslätten, Fyrisån, sjön Övre Föret m. m.

Genom grustäkt ha vissa partier av åsen förstörts. Grustäkten bedrives dock numera i ringa omfattning.

Södermanlands län.

7. Kronoparken Tullgarn, Hölö, Trosa-Vagnhärads och Mörkö socknar, kronoegendomarna Eriksö med Vreta, Gullberga och Harburen, Mörkö socken, samt Fruholmen och Gälön, Trosa–Vagnhärads socken, Nyköpings revir. (D)
Areal i hektar
Kronoegendomar Inägor Skogsmark Impediment Summa landareal Vatten
Tullgarn 129 1 159 655 68
Eriksö med Vreta 25 39 17 81
Gullbergs 34 31 14 79
Harburen 28 21 34 83
Fruholmen 23 56 12 91
Gälön 8 15 5 28
Summa 247 1 321 737 2 305 68

Tullgarns slottsegendom och Tullgarns kungsgård angränsa kronoparken Tullgarn.