Sida:SOU 1940 12.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
148

Riksallmänningen har ett mycket vackert läge. Möjligheterna till bad äro goda, särskilt å öarna Eriksö, Harburen och Gullberga, där såväl klippor som sandstränder finnas. Lämpliga campingplatser finnas.

Avståndet till Stockholm är cirka 6,5 mil, Vagnhärad cirka ½ km, till Södertälje cirka 3,5 mil, till Nyköping cirka 4 mil och till Trosa cirka 1 mil.

Hans Maj:t Konungen disponerar jakt och fiske.

8. Kronoparken Gripsholm, Ytterenhörna och Kärnbo socknar, Nyköpings revir. (D)
Areal: Inägor 9 hektar
Skogsmark 194  »
Impediment 38  »
Summa 241 hektar

Kronoparken består av två öar, Älgön och Härnön, i Mälaren. Öarna, som ha ett mycket vackert läge, ha till större delen branta eller steniga stränder med vass utanför, varför de ej äro så särskilt lämpade för bad.

Avståndet till Stockholm är cirka 5 mil, till Södertälje cirka 3,5 mil och till Mariefred ½–1 mil.

Kronoparkens avsättande som riksallmänning har – liksom beträffande de närmast härefter upptagna kronoparkerna Ridö och Kolsundet – ehuru parken icke torde komma att i större omfattning besökas av friluftsfolk, ansetts motiverat genom det skydd, som därigenom kan beredas ett stycke typisk mälarnatur.

9. Kronoparken Ridö. Överenhörna socken, Nyköpings revir.
Areal: Inägor 100 hektar
Skogsmark 413  »
Impediment 14  »
Summa 527 hektar

Kronoparken utgöres av en större ö med omkringliggande holmar i Mälaren. Stränderna äro steniga och vassbevuxna och i allmänhet ej lämpade till badstränder. Ridö med omgivande holmr besökes av motorbåtsfolk och seglare – dock ej i större utsträckning.

Avståndet till Stockholm är cirka 4,5 mil, till Södertälje cirka 2 mil, till Mariefred cirka 1 mil och till Strängnäs cirka 2,5 mil.

10. Kronoparken Kolsundet, Toresunds socken, Nyköpings revir. (D)
Areal: Inägor 10 hektar
Skogsmark 396  »
Impediment 55  »
Summa 461 hektar

Till kronoparken har lagts skogsmark från den numera försålda kronoegendomen Vånga. Sistsagda område, som omfattar omkring 82 hektar, är beläget på ett avstånd av cirka 5 km från den ursprungliga kronoparken. Detta skifte – som ej ligger vid vatten – har icke ansetts böra avsättas som riksallmänning och har alltså icke medräknats i ovanstående arealuppgifter.

Stränderna äro steniga eller vassbevuxna. Kronoparken är ej så lämplig för camping. Lämpliga ankarplatser för seglare finnas.

Avståndet till Stockholm är cirka 5 mil, till Strängnäs cirka 1,5 mil.