Sida:SOU 1940 12.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
150

Skiftet har badstrand i österläge. Större delen av skiftet (cirka 500 meter strand) är utarrenderat till Föreningen Borensberg Strandbad såsom badstrand och campingplats med rätt för föreningen att å det arrenderade området uppföra serveringslokal, badhytter, sommarstugor m. m. Härigenom synes vara på tillfredsställande sätt ordnat för områdets utnyttjande för friluftsliv. Omkring 200 meter strand är icke utarrenderad. Sjöbotten är här tämligen stenig men kan förbättras.

Avståndet till Linköping är cirka 30 km, till Malmslätt cirka 35 km, till Motala cirka 20 km busslinje, 30 km järnväg och till Skänninge cirka 25 km buss, 35 km järnväg.

15. Kronoparken Solebo, Norra Vi och Svinhults socknar, Eksjö revir. (D)
Areal: Inägor 423 hektar
Skogsmark 4 457  »
Impediment 517  »
Summa 5 397 hektar
Vatten 390  »

Kronoparken gränsar intill den vackra sjön Sommen, som har kristallklart vatten. Stränderna norr om Kovrabo erbjuda utmärkta badplatser. Lämpliga campingplatser torde även finnas, särskilt vid Lilla Rödja, varifrån man har en mycket vacker utsikt över Sommen. Ett rikt förgrenat vägnät möjliggör vandringar i vackra barrskogstrakter, där den starkt kuperade terrängen ofta medgiver storslagna utsikter.

Avståndet till Tranås är 40 km, till Eksjö 50 km och till Vimmerby 50 km.

16. Kronoparken Omberg, Rogslösa, Väversunda och Västra Tollstads socknar samt kronoegendomen Alvastra med Uckleby, Västra Tollstads socken, Karleby revir. (D)
Areal: Inägor 122 hektar
Skogsmark 1 447  »
Impediment 131  »
Summa 1 700 hektar
Vatten 2  »

Berget höjer sig brant över Vättern men de högre delarna utgöra en tämligen jämn platå. Vegetationen har ytterst få motsvarigheter i vårt land. Ett flertal icke inhemska trädslag ha inplanterats. Campingplatser kunna endast ordnas å de högre partierna å kronoparken.

En avsevärd turistström från alla delar av landet besöker årligen Omberg – de flesta per bil eller cykel. Vägen Gränna – Motala går intill kronoparken.

Kronoegendomen Alvastra med Uckleby, som icke torde kunna direkt utnyttjas för friluftsliv, har föreslagits skola ingå i riksallmänningen uteslutande med hänsyn till de garantier, som därigenom kunna vinnas mot olämplig bebyggelse i omgivningarna av Omberg och den på kronoegendomen belägna kloster-ruinen.

Jönköpings län.

17. Kronoparken Visingsö, Visingsö socken, Jönköpings revir. (D, L)
Areal: Inägor 43 hektar
Skogsmark 511  »
Impediment 28  »
Summa 582 hektar