Sida:SOU 1940 12.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151

Större delen av kronoparken utgöres av den s. k. Visingsö ekplantering (omkring 463 hektar), där skogsbeståndet i huvudsak utgöres av 120-åriga ekskogar med eller utan underbestånd. Badstränderna äro mindre goda. Campingplatser finnas anordnade intill ångbåtsbryggan vid Visingsborgs slottsruin.

Avståndet till Jönköping är cirka. 25 km och till Gränna cirka 6 km.

Kronobergs län.

18. Kronoegendomarna Skälsnäs med Lerke, Tjureda socken, Helgö, Tjureda, Öjaby och Växjö socknar, samt Kronobergs Kungsgård, Växjö socken, Värends revir (Helgasjöns riksallmänning). (D, L)
Areal: Skälsnäs med Lerke Helgö Kronobergs Kungsgård Summa
Inägor 44 hektar 7 hektar 87 hektar 138 hektar
Skogsmark 87  » 379  » 272  » 738  »
Impediment 9  » 48  » 32  » 89  »
Summa 140 hektar 434 hektar 391 hektar 965 hektar

Kronoegendomen Skälsnäs med Lerke är belägen på en udde i Helgasjön. Badmöjligheterna äro goda. För camping lämpade områden finnas.

Kronoegendomen Helgö består av fyra skiften, av vilka två utgöras av öar i Helgasjön. Goda badstränder finnas på olika platser. Områden, vilka äro lämpade för camping, finnas även.

Kronoegendomen Kronobergs Kungsgård ligger vid södra änden av Helgasjön. Vid västra stranden mot sjön finnes en omkring 500 meter lång sandstrand. Möjligheter till camping finnas nära stranden. Hela östra delen av egendomen från Evedal till Kungsgården är indelad i tomter. De flesta tomterna äro sålda. Förhållandet är enahanda å den s. k. Kalvudden i norr.

Avståndet från Växjö till den närmaste delen av riksallmänningen är 3 km och till den längst bort belägna delen 30 km.

19. Kronoparken Sundranäs, Annerstads socken, Sunnerbo revir.
Areal: Inägor 61 hektar
Skogsmark 548  »
Impediment 210  »
Summa 819 hektar
Vatten 30  »

Kronoparken är mycket vackert belägen vid södra änden av sjön Bolmen. Goda badstränder finnas. Till camping lämpade områden finnas i närheten av badstränderna. Omedelbart intill kronoparken ligger Piksborgs slottsruin.

Därest reglering av Bolmen kommer att genomföras, torde risk finnas, att möjligheterna till bad försämras.

Järnvägen Vislanda–Halmstad går igenom kronoparken. Avståndet till Ljungby är cirka 2 mil och till Lidhult cirka 1½ mil.

Östergötlands och Kalmar län.

20. Kronoparken Norra Kvill, Rumskulla och Södra Vi socknar, Kalmar län, samt Svinhults socken, Östergötlands län, Vimmerby revir. (D)
Areal: Inägor 159 hektar
Skogsmark 3 231  »
Impediment 299  »
Summa 3 689 hektar
Vatten 76  »