Sida:SOU 1940 12.djvu/154

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
152

Inom kronoparken finnas endast ett antal mindre sjöar, vilkas stränder delvis äro lämpade till bad. Stångån genomflyter Smålandsdelen, Östergötlandsdelen gränsar intill samma å.

Avståndet till Vimmeby är cirka 2 mil, till Eksjö cirka 4 mil. Landsvägen Tidersrum–Vimmerby genomlöper kronoparken.

Kalmar län.

21. Kronoparken Malmön, Loftahammars socken. Tjusts revir.
Areal: Inägor 116 hektar
Skogsmark 561  »
Impediment 392  "
Summa 1 069 hektar
Vatten 10  »

Kronoparken består förutom av huvudön – Södra Malmön – av ett stort antal större och mindre holmar och skär. Goda badstränder finnas. Möjligheter finnas att anordna campingläger.

Avståndet till Västervik är cirka 5 km och till Vimmerby cirka 5½ mil.

22. Kronoparken Glabo, Döderhults socken, Hammarsebo revir. (D, L)
Areal: Inägor 62 hektar
Skogsmark 401  »
Impediment 51  »
Summa 514 hektar

Klippig skärgårdsnatur med vackra stränder. Fläckvis finnes lämplig campingmark. Vid Lilla Saltviks gård finnes ett tomtområde, från vilket försäljning av tomter verkställts. Inom detta område ha vissa delar avsatts för friluftsändamål.

Avståndet till Oskarshamn är cirka 7 km (busstrafik till Lilla Saltvik), till Kristdala cirka 3 mil och till Högsby cirka 4 mil.

23. Kronoparken Böda, Böda socken, Ölands revir. (D, L)
Areal: Inägor 174 hektar
Skogsmark 5 403  »
Impediment 675  »
Summa 6 252 hektar

Bödabukten på östra sidan utgöres av sandstrand, lämplig för bad. Å västra kusten finnas lämpliga mycket goda badstränder vid Byrum–Sandvik. Här har avsatts ett tomtområde inom vilket en del tomter redan försålts. I anslutning härtill har också ett campingområde avsatts.

Med hänsyn särskilt till de goda badmöjligheterna och det gynnsamma sommarklimatet måste denna kronopark anses äga speciella förutsättningar att bli en omtyckt vistelseort under semestern.

24. Solbergatäkten 11 och Klintabodar 11, Köpings socken, Ölands revir.
Areal: Solbergatäkten 8·0965 hektar
Klintabodar 3·3630  »