Sida:SOU 1940 12.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
156

Frostavallens hållplats på järnvägslinjen Malmö–Hässleholm. ligger på ett avstånd av cirka 1,5 km från skiftena i Höörs socken. Landsvägen Eslöv–Höör–Hässleholm berör dessa skiften. Avståndet till Lund är cirka 4 mil, till Hässleholm cirka 3 mil och till Eslöv cirka 2 mil.

34. Kronoegendomen Uranienborg, S:t Ibbs socken, Södra Skånes revir. (D, L)

Arealen omfattar 196 hektar inägor.

Kronoegendomen är belägen på sydöstra delen av ön Ven. Den utgöres huvudsakligen av åkerjord. Utmed öns sydvästra strand med början cirka 500 meter söder om Kyrkbackens hamn finnes en omkring 2,5 km lång sandstrand, 50-100 meter bred med höga nipor och ett smalt strandbälte. Niporna äro delvis bevuxna med buskar.

Ångbåtsförbindelse finnes med Landskrona till Bäckvikens hamn (45 minuter).

Hallands län.

35. Kronoflygsandsfältet Lynga, Harplinge och Söndrums socknar, Hallands revir. (D)
Areal: Inägor 5 hektar
Skogsmark 112  »
Impediment 107  »
Summa 224 hektar

Badstranden är av utmärkt beskaffenhet och på senare år livligt frekventerad. Terrängen är flack med höga sanddyner närmast havet. Möjligheter finnas att anordna campingplatser.

Avståndet till Halmstad är cirka 13 km. Buss- och järnvägsförbindelser finnas till Gullbrandstorps järnvägsstation, belägen omkring 3 km från flygsandsfältet.

Det ursprungliga flygsandsfältet jämte från Hallands naturskyddsförening inköpta angränsande områden ha genom Kung. Maj:ts beslut den 17 december 1937 avsatts till naturreservat.

36. Kronoflygsandsfälten Höka och Snapparp, Laholms landskommun, Hallands revir. (D, L)
Areal: Höka Snapparp
Inägor 6 hektar hektar
Skogsmark 82  » 14  »
Impediment 267  » 7  »
Summa 355 hektar 21 hektar

Flygsandsfälten äro belägna i Laholmsbukten vid Lagans utlopp i densamma. Höka ligger söder om utloppet, Snapparp norr därom.

Badstränderna äro utmärkta, särskilt å Höka, och möjligheter till camping finnas. Domänstyrelsen har uppdragit åt länsarkitekten att inkomma med förslag till disposition av flygsandsfältet Höka för friluftsändamål.

Avståndet till Laholm är cirka 7 km. Landsväg finnes till Snapparp.

Göteborgs och Bohus län.

37. Kronoparken Kragenäs, Tanums socken, Uddevalla revir. (L)
Areal: Inägor 15 hektar
Skogsmark 77  »
Impediment 59  »
Summa 151 hektar