Sida:SOU 1940 12.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
157

Kronoparken är belägen vid havet. En enda plats med god badstrand finnes, vilken livligt frekventeras av ortsbefolkningen. Några områden lämpade för camping finnes icke.

Avståndet till Strömstad är cirka 25 km och till Uddevalla cirka 7 mil.

Landsvägen och järnvägen Uddevalla–Strömstad gå intill kronoparken.

38. Kronoegendomen Ljungby Övra med Kiddön, Tanums socken, Uddevalla revir.
Areal: Inägor 56 hektar
Impediment 91  »
Summa 147 hektar

Kronoegendomen består av ett kustområde på fastlandet samt några öar. Endast sagda, utanför badorten Fjällbacka belägna, öar lämpa sig för friluftsändamål. Goda badstränder finnas där, vilka besökas av badgästerna i Fjällbacka. Några för camping särskillt lämpade områden finnas icke. En av holmarna, Porsholmen, är utarrenderad till Fjällbacka havsbad.

39. Kronoparken Östra Bullaren, Naverstads socken, Uddevalla revir.
Areal: Inägor 29 hektar
Skogsmark 423  »
Impediment 409  »
Summa 861 hektar

Kronoparken är belägen vid norra delen av sjön Södra Bullaren och har ett synnerligen vackert läge. Några lämpliga badstränder finnas icke. Mindre områden vilka äro lämpade för camping finnas. Allmän väg genomlöper parken.

40. Kronoparken Dragsmark och kronoegendomen Hultås, Dragsmarks socken, Uddevalla revir. (D)
Areal: Krp. Dragsmark Krp. Hultås Summa
Inägor 1 hektar 19 hektar 20 hektar
Skogsmark 49  » 12  » 61  »
Impediment 117  » 15  » 132  »
Summa 167 hektar 46 hektar 213 hektar
Vatten 5 hektar

Egendomarna ligga vid Gullmarsfjorden och ha stränder i västerläge. Stränderna äro icke särskilt lämpliga för bad. Flera mindre platser lämpliga till camping finnas.

Avståndet till Lysekil är 5 km sjövägen. Ångbåtsbrygga finnes vid Källviken, 1.5 km söder om kronoparken, å leden Uddevalla–Lysekil. Avståndet till Uddevalla är 30 km (landsväg).

41. Kronoparken Högås och kronoegendomen Tånga, Högås socken, Uddevalla revir. (D, L)
Aral: Krp. Högås Kreg. Tånga Summa
Inägor hektar 53 hektar 53 hektar
Skogsmark 72  » 13  » 85  »
Impediment 46  » 5  » 51  »
Summa 118 hektar 71 hektar 189 hektar