Sida:SOU 1940 12.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
160

Kronoparken ligger vackert med strand vid Vänern. Lämpliga bad- och campingplatser finnas å Tjärholmarna i Vänern och å fastlandet mitt för holmarna.

Avståndet till Lidköping, Skara och Mariestad är cirka 3 mil samt till Götene samhälle cirka 1½ mil.

49. Kronoparken Kållandsö och kronoegendomen Läckö kungsgård, Otterstads socken, Kinne revir. (D, L)
Areal: Krp. Kållandsö Kreg. Läckö Summa
Inägor 11 hektar 250 hektar 261 hektar
Skogsmark 167  » 561  » 728  »
Impediment 48  » 142  » 190  »
Summa 226 hektar 953 hektar 1 179 hektar

Kronoparken Kållandsö består av ett antal smärre skiften, vilka ligga spridda å norra och mellersta delarna av Kållandsö. Det s. k. Vänsjöskiftet, vilket är beläget i omedelbar närhet av landsvägen till Läckö slott, har lång strand utmed Vänern, dock utan idealiska badmöjligheter.

Kronoegendomen Läckö kungsgård består även av flera skiften. Långa sandstränder med goda badmöjligheter finnas. Ett skifte utgöres av öarna Stora och Lilla Eken med tillhörande holmar. Å Stora Eken finnes ett f. d. bevakareboställe, i övrigt finnes ingen bebyggelse. Naturen är mycket vacker.

Avståndet till Lidköping är cirka 2 mil Sjövägen och cirka 2½ mil landvägen. Landsvägsförbindelse finnes till Läckö.

50. Kronoparken Granvik, Tiveds och Undenäs socknar, Tivedens revir. (D, L)
Areal: Inägor 471 hektar
Skogsmark 6 685  »
Impediment 1 406  »
Summa 8 562 hektar. Härtill 563 hektar vatten.

Naturen är mycket vacker men bergig och vild. Kronoparken har lång strand efter Vättern och dessutom finnas ett flertal större och mindre sjöar inom parken. Badstränder av sand äro fåtaliga.

Avståndet till Askersund är cirka 40 km, till Karlsborg cirka 10 km och till Skövde cirka 60 km. Landsvägen Karlsborg–Askersund genomlöper kronoparken.

51. Kronoparken Höjentorp, Eggby, Varnhems och Norra Lundby socknar, samt

kronoegendomen Höjentorp, Eggby socken, Kinne revir. (D, L)

Areal: Inägor 126 hektar
Skogsmark 177  »
Impediment 29  »
Summa 332 hektar. Härtill 14 hektar vatten.

Kronoparkens skogsmark är söndersprängd av smärre sjöar och kärr samt består i huvudsak av försumpade lövskogsområden, omväxlande med starkt avskilda moränåsar. Utmed Eggbysjön och Skärvlången finnas möjligheter till bad. Ett till betesmark utarrenderat område vid sjön Skärvlången är lämpligt till camping. – Vissa delar av kronoparken äro ifrågasatta att avsättas såsom naturreservat.

Avståndet till Skövde är cirka 2 mil, till Skara cirka 1½ mil och till Axvall cirka ½ mil.