Sida:SOU 1940 12.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161

Örebro län.

52. Kronoparkerna Garphyttan, Tysslinge och Villingsberg. (D. L)
Revir och kronopark Socken Areal i hektar
Inägor Skogsmark Impediment Summa Vatten
Örebro.  
Garphyttan Kil 34 354 122 510 38
» Tysslinge 192 2 531 801 3 524 236
Summa 226 2 885 923 4 034 274
Tysslinge Tysslinge 261 55 316 41
» Hidinge 9 241 54 304 29
» Vintrosa 19 17 36
Summa 9 521 126 656 70
Villingsberg.  
Villingsberg Karlskoga 177 3 151 1 265 4 593 381
» Degerfors 73 960 210 1 243 139
» Tysslinge 88 1 407 659 2 154 142
» Hidinge 398 5 560 1 442 7 400 685
» Knista 20 1 659 264 1 943 280
» Kvistbro 10 525 92 627 50
» Nysunds 190 3 603 989 4 782 413
Summa 956 16 865 4 921 22 742 2 000

Ett flertal sjöar finnas inom komplexet. De flesta av dessa äro dock mindre lämpade för bad på grund av att dämning sker. Goda badstränder finnas dock bland annat vid Lillsjön samt vid Leken. Vid den senare sjön har domänstyrelsen nyligen utlagt ett större tomtområde, omfattande inalles 78 stycken tomter, av vilka dock endast en hitintills sålts. Möjligheter finnas att på skilda platser anordna campingläger. Komplexet lämpar sig väl för skidåkning. På ett till kronoparken Garphyttan liggande f. d. kronojägareboställe, Ånnaboda, planerar Skidfrämjandet att ordna en fritidsanläggning efter i huvudsak samma mönster som Frostavallen

Avståndet till Örebro är cirka 2½ mil, till Fjugesta cirka 1½ mil, till Karlskoga cirka 1 mil och till Kumla cirka 3 mil. Väg Örebro–Hidinge–Karlskoga löper igenom komplexet.

Denna riksallmänning skiljes från nästföljande riksallmänning genom skjutfältet vid Bofors.

53. Kronoparkerna Stadra och Karlsdal. (D, L)
Revir och kronopark Socken Areal i hektar
Inägor Skogsmark Impediment Summa Vatten
Örebro.  
Stadra Grythytte 64 1 223 259 1 546 251
» Jämboås 43 806 95 944 282
» Nora 159 2 342 270 2 771 421
Summa 266 4 371 624 5 261 954
Svartälvs.  
Karlsdal Grythytte 43 1 874 485 2 402 208
» Nora 18 146 33 197 52
» Karlskoga 397 7 385 1 215 8 947 659
» Viker 176 2 336 566 3 078 508
Summa 634 11 691 2 299 14 624 1 427


674 5011