Sida:SOU 1940 12.djvu/286

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
284285
Bilaga 3.

Förteckning över kronoegendomar under domänstyrelsens förvaltning, tänkbara som friluftsallmänningar.

Områdets namn Län Närbeläget vattenområde Närbeläget bebyggelseområde Nummer å kartan i skalan 1:1000000 (och å generalstabskartan) Generalstabskartans bladnummer Överjägmästaredistrikt Anteckningar
Bunnerviken Jämtlands Ann 1 65 Mellersta Norrlands Större område.
Rista » Ristafallen, Helgesjön 2 66 » Besökt bygd.
Andersön » Storsjön Östersund 3 66 » Bad m. m.
Brämön Västernorrlands Bottniska viken Sundsvall 4 80 » Vattensport m. m.
Boda bruk Gävleborgs Småsjöar Hudiksvall m. fl. 5 84 Gävle-Dala Större område.
Hornslandet » Bottniska viken Hudiksvall 6 84 » Vattensport m. m.
Limön » Gävle-bukten Gävle 7 98 » Limön m. fl. öar. Besökt.
Ovansjö » Jädraån Sandviken, Gävle 8 98 » Större område. Skidlöpning.
Gröveldalen m. fl. Kopparbergs Österdalälvens sjösystem 9 76, 81 » Större område. Besökt bygd.
Väringsö Stockholms Norra skärgården Gävle m. fl. 10 85 Östra Yttersta öarna. Vattensport; ankarplats.
Österåker » Diverse småsjöar Stockholm 11 76, 85 » Besökt trakt.
Kalmarsnäs Uppsala Mälaren Stockholm m. fl. 12 75 » Bad. Besökt plats.
Riksten Stockholms Diverse småsjöar Stockholm 13 67, 75 » Nära Stockholm
Sjuenda » N. och S. Yngen 14 67 » »
Gripsholm, Härnön och Älgön Södermanlands Mälaren Stockholm m. fl. 15 75 » Vattensport, ankarplats.
Kollsundet » » » 16 75, 74 » Vattensport, ankarplats m. m.
Sundbyholm (del av) » » Eskilstuna 17 74 » Vattensport, ankarplats.
Tullgarn, del av, med öar » Östersjön Stockholm m. fl. 18 67 » Besökt bygd.
Kloten, Skinnskatteberg m. fl. Västmanlands (m. fl.) Hedströmmens vattensystem 19 81, 82, 73 Bergslags- Stort område. Särskilt vintersport.
Ridö, delar av » Mälaren Västerås 20 74 » Vattensport, ankarplats.
Stadra-Karlsdal m. fl. Örebro Större sjöar m. m. Örebro m. fl. 21 72, 81 » Stora områden.
Villingsberg-Garphyttan » Diverse småsjöar » 22 72, 64 » » »
Rist Östergötlands Div. småsjöar. nära Glan Norrköping 23 55 Östra Större område. Vintersport kan utövas.
Kungs-Norrby » Boren Linköping m. fl. 24 55 » Besökt bygd. Bad.
Omberg » Vättern » 25 44 » » »
Ribbingshov m. fl. » Sommen Jönköping m. fl. 26 36 » Större område. Vintersport kan utövas.
Björkome Gotlands Östersjön Visby 27 39 » Bad m. m.
Asunden » » » 28 39 » » »
Vassgårda Värmlands Ullvettern m. fl. Kristinehamn m. fl. 29 64, 72 Bergslags- Större område.
Bromö m. fl. Skaraborgs Vänern Mariestad m. fl. 30 53 Västra Skot. Bad m. m.
Ö. Kinneskogen » Vristulven » 31 53 » Trakt med sportstugor m. m.
Läckö m. fl. Senäte » Vänern Lidköping m. fl. 32 53 » Skog. Bad m. m.
Höjentorp-Skålltorp » Diverse småsjöar Skövde m. fl. 33 43 » Besökt bygd.
Granvik » Vättern, Unden 34 54 » Större område. Bad vid Unden.
Visingsö Jönköpings Vättern Jönköping 35 35 » Besökt bygd.
Helgö m. fl. Kronobergs Helgasjön Växjö m. fl. 36 20 Södra Besökta trakter.
Agnäs » Åsnen, Skatelövsfjorden » 37 15 » Besökt bygd.
Glabo Kalmar Östersjön Oskarshamn 38 29 » Bad m. m. vid Lilla Saltvik.
Böda » » Oskarshamn, Kalmar m.m. 39 29, 30 » Besökt bygd, Fagerör m. fl.
Ebbegärde » Kalmar 40 22 » Större område, tänkbart för vintersport.
Forsbacka Älvsborgs Diverse sjöar Åmål m. fl. 41 62 Västra Större område. Vintersport m. m.
Halleberg-Hunneberg » Vänern Vänersborg m. fl. 42 42 » Vintersport
Lygnersvider m. fl. » Lygnern Göteborg m. fl. 43 25 » Besökt bygd.
Öresten » Öresjön Borås m. fl. 44 25 » » » nära Viskans dalgång.
Högås m. fl. Göteborgs o. Bohus Hafstensfjorden Uddevalla 45 41 » Bad m. m. Intressen för Uddevalla.
Getlycke » Öresjön, Göta älv Trollhättan 46 42 » Bad m. m.
Svartedalen » Diverse småsjöar Göteborg 47 32 » Större område (nära Göteborg).
Biskopstorp-Skedala m. fl. Halands Nissan, Fylleån, Simlången m. fl. Halmstad 48 13, 14 Södra Delar av större skogs- och sjöområde.
Lynga m. fl. » Harplingebukten » 49 13 » Nära naturreservat.
Höka » Laholms-bukten » 50 13 » Badstrand. Besökt.
Ängelholm Kristianstads Skälderviken 51 8 » Badort.
Kolleberga-Skäralid » 52 9,5 » Besökt bygd.
Mölleröd » Finjasjön Hässleholm 53 9 » Bad m. m.
Skärnäs » Immeln m. m. Kristianstad 54 10 » Större skogsområde. Bad m. m. Besökt bygd.
Harasjömåla m. fl. Blekinge Raslången, Halen m. fl. Div. städer, Olofström m. fl. 55 10 » Större skogsområde. Sommar o. vintersport.
Ven Malmöhus Öresund Öresunds-städer 56 4 » Bad m. m.