Sida:SOU 1940 12.djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
283

Till slut må här sägas några ord angående den rättsliga kvaliteten av »alle mans rätt». Den är ingen rätt i privaträttslig (civilrättslig) mening och åtnjuter, åtminstone där den icke undantagsvis blivit föremål för reglering genom lagstiftning, ett högst ofullständigt rättsskydd. De alle mans rättigheter, som finnas i avseende å annan tillhörig fastighet, kunna t. ex. genom av ägaren företagna dispositioner med avseende å fastighetens användning bringas att upphöra. Den faktiska utövningen av alle mans rätt kan omöjliggöras genom att markägaren exempelvis uppsätter ett oöverkomligt stängsel. Därest statsmakterna skulle vilja göra inskränkningar i alle mans rätt genom ändrad lagstiftning (t. ex. beträffande rätten till bärplockning) kan detta – utan att det skulle strida mot grunderna för svensk rättsåskådning – ske utan ersättning till dem, som kunna påvisa, att de förut haft en icke obetydlig inkomst av rättens utövande. Å andra sidan finns det givetvis icke något principiellt hinder för att genom lagstiftning skapa visst skydd för utövandet av alle mans rätt.