Sida:Samlade Sånger och Visor af Sehlstedt del 3.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

132


”Vinet är gubbens mjölk. Godt gammalt vin, måttligt njutet”, (och hvilken har råd att dricka omåttligt?) ”ökar magsaften. I gubbens kyliga kropp” (min är tillräckligt uppglödgad genom kanalsolen) ”höjes lifsvärmen genom vinet och matsmältningen underhjelpes.” Andra autoriteter kunna äfven åberopas i samma syfte.

Vin fördrifver galla,
Gikt, kolik, podager
.”
Vin är bra för alla,
Både fet och mager.
”Kors utan glas du ser ut din kanalje
Som ett rankigt skepp på böljan utan flagg.”

Med ”ett rankigt skepp” menas här gubben eller ålderdomen, och ”utan flagg” är brist på lifsvärme. o. s. v.
Af alla passagerare såg jag endast ett par, förmodligen älskande, hvilka ej befattade sig med någon middagsspisning, utan sutto på däck i kuttrande lycksalighet. Älskande ha alltid mycket att säga hvarann. Det kommer deraf, att de mest tala om sig sjelfva. Mat och dryck är för dem öfverflödsartiklar. De ha ersättning i blickar och handtryckningar. Byron visste det, och han teg icke heller; och Talis har gjort det begripligt äfven för oss på sitt mästerliga sätt!

”Ty likt ett luftstreck, der det ej finns is,
De voro idel vår och sol tillika.