Sida:Scener i Nord-Amerika.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 194 —

sättet att behandla barnen; alla lågo den ömma modern lika om hjertat, och fadersfamnen var lika öppen för alla.

De fyra äldre barnen uppväxte på detta vis, under ständig förkofran i kunskaper, och de två äldsta sönerne, som voro tvillingar, nalkades nu myndiga år, en tidpunkt, som de oroligt afvaktade, emedan de af fadern erhållit löfte, att vid denna ålder få resa till New-York och der bosätta sig på egen hand. I denna afsigt hade redan länge negociationer varit under hand med en af de förnämsta köpmännen i New-York, och de förberedande vilkoren för ett dylikt kompagni-skap antagna och tecknade af båda parterna. De glada föräldrarne fägnade sig åt sönernas lysande utsigter för framtiden, och tackade innerligen Försynen. Men sällhetens timglas hade runnit ut; olyckans och sorgernas bittra kalk räcktes dem nu att i botten tömma. De beklagansvärde, hvilken plågsam erfarenhet skulle de icke snart få af all jordisk lyckas vansklighet! under hvilka hårda slag af mord-engelns hand skulle de icke snart falla svigtande till marken! de som hitintills endast räknat glädjens dagar. De båda hoppgifvande ynglingarne föllo nästan på samma gång ett offer för döden. Läkarevård saknades ej, och konsten stred länge om segern