Sida:Sherlock Holmes äventyr - Tredje samlingen.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


DE DÖDA SKEPPENS Ö Crittenden Marriott
De döda skeppens ö är en härligt skriven, ytterst spännande äventyrsroman i Jules Vernes välkända stil, barn av en stark fantasi och framställ med mindre vanlig berättartalang. Själva uppslaget torde kunna betecknas som synnerligen originellt och lyckligt funnet och den älskvärda kärlekshistoria, som utgör den sammanbindande tråden i det hela, kastar ett lika poetiskt som sympatiskt skimmer över de sagolika, men på samma gång trovärdigt och realistiskt skildrade äventyr, som upplevas av de få överlevande passagerarna på den förolyckade oceanångare Queen — den käcke, ridderlige, men för ett hemlighetsfullt brott anklagade unge sjöofficeren Frank Howard, den buttre, orubbligt plikttrogne detektiven Jackson, och den intagande New York-skönheten Dorothy Fairfax. Boken hör till dem, som man icke gärna lägger ifrån sig förrän man läst den från pärm till pärm och ett mera underhållande sällskap torde man få leta efter.

BÖCKER ÄRO DE FÖNSTER, GENOM VILKA ANDEN BLICKAR UT I VÄRLDEN. ETT HEM UTAN BÖCKE R ÄR SOM ETT RUM UTAN FÖNSTER. INGEN HAR RÄTTIGHET ATT UPPFOSTRA SINA BARN UTAN ATT OMGIVA DEM MED BÖCKER. DET VORE ATT BEDRAGA DEM PÅ DERAS RÄTT. HENRY WARD BEECHER


DEN STULNA BACILLEN H. G. Wells
Denna lilla samling berättelser av den kände engelske författaren skall säkert glädja alla vänner av humoristisk litteratur. Hur gärna lyssnar man ej till hans sällsamma historier, vilka ofta handla om livets mest mystiska tilldragelser. Man blir halvt spökrädd, då man läser om de på gränsen till trolldom stående fenomen av mänskligt skarpsinne han skildrar. Hans förmåga att kärnfullt teckna originella och roliga bilder är allmänt erkänd och hans uddiga stil och aldrig svikande goda humör rycker läsaren med sig.
DEN STORA HOGGARTY-DIAMANTEN W. M. Thackeray
När Thackeray grep sig an med denna skildring ur den djärvaste om än icke den högsta finansvärlden, var det med sällsynt och dyrköpt sakkännedom han talade. Han hade ju själv, som ung, förhoppningsfull student, lyckats göra sig av med sin ärvda förmögenhet på en serie glänsande företag, åtminstone vad soliditeten beträffar åtskilligt påminnande om dem, i vilka stackare Titmarsh råkade bli inblandad.
Berättelsen begränsar sig emellertid ingalunda till affärsvärlden. Man vet i själva verket icke vilket man mest skall beundra, den dråpliga teckningen av den store direktören, bolagsjobbaren par préference, som i sitt fyrspann — den tidens surrogat för automobilen — susar från styrelsesammanträde till styrelsesammanträde i de hundratals olika företag han varit med om att grunda, eller de ömsom drastiska, ömsom gripande scener, i vilka store humoristen får en hel förgången tid att stå upp.

MÅNGEN GÅNG HAR LÄSANDET AV EN BOK SKAPAT EN MÄNNISKAS LYCKA OCH BESTÄMT RIKTNINGEN AV HENNES VÄG GENOM LIVET. EMERSON.


FARORNAS PALATS Mabel Wagnalls
Farornas palats är en underhållande skildring från 17 hundratalet. Händelsen tilldrager sig vid Ludvig XV:s hov och är grundad på historiska källor. Hovliv och hovintriger målas i en lång följd av växlande tavlor och i denna miljö får läsaren göra bekantskap med bokens handlande personligheter.
I berättelsen finnes också inflätad en förtjusande kärlekshistoria med många uppskakande episoder av äventyr och faror. Hela denna skildring är beundransvärt väl utförd. Författarinnan äger en fin uppfattning av det romantiska i verklighetsskildringar samt stor människokännedom.
EN LUSTIG HISTORIA Frank Stockton
Den för svenska läsare redan bekante författaren Frank Stockton ger i En lustig historia en frisk, humoristisk bild av den praktiska rådighet och sansade, prosaiska uppfattning, varmed tvenne kloka, dugliga husmödrar finna sig till rätta i livets alla lägen, även de mest äventyrliga. Den benägenhet för att ordna och styra för andra, som ofta är kännetecknande för sådana dugliga kvinnor, är på ett lustigt sätt framställd i denna skildring.
Det är vardagsmänniskan på äventyr, som författaren i denna bok tecknar. Hela skildringen är framställd så, som när en lustig historia berättas med trovärdigt allvar, men på samma gång en munter, skälmaktig glimt i ögonvrån.
VILDMARKENS VAGABOND Gilbert Parker
Det är livfulla, åskådligt tecknade tavlor, som skildras i Vildmarkens vagabond. Vildmarkens liv med dess faror och äventyr, dess humor och tragik lockar och fängslar intresset och fantasien på ett alldeles särskilt sätt. De män och kvinnor, som befolka dessa öde bygder, äro ej sådana som dem vi äro vana att se inom civiliserade samhällen.|}