Sida:Skeppar Worse.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 92 —

det är derför att de äro födda af Gud eller om det är i följd af en eller annan behaglighet hos deras person. Gif akt på, om din kärlek uppkom då och dervid att du sjelf sökte Herran, hungrande och törstande efter hans nåd och frid med Gud och började att älska Honom så, att så snart du såg eller hörde, att någon annan också sökte och älskade Herran, denne då blott derigenom blef dig så kär, så älskelig, så broderligt nära, att du derför glömde alla hans andra egenskaper.»

Sara blef blossande röd och böjde sig ned öfver bibeln; hon ville börja på trettonde versen, men modern afbröt: »Tack, Sara, du behöfver inte läsa mera; det var just dessa betraktelser öfver den inbördes kärleken jag ville väcka hos mig sjelf genom det heliga ordet.»

Och åter fortsatte hon på samma sätt, halft till Sara, halft till sig sjelf: »Se der har frestaren återigen lagt ut en af sina falska snaror; gif akt och bed Gud bevara din fot, att du icke går i den. Ty den syndiga älskogen ligger på lur bakom kärleken till bröderna, som ormen gömde sig bakom trädets kostliga frukter. Se derför väl till att du älskar i andan och icke i köttet. Men derest du älskar i andan och du på din väg möter en, som söker samme Gud du älskar och i hvars kärlek I bägge ären förenade, då skall du visserligen älska denne sökande. Och vore han än» — här blefvo hennes ord mycket eftertryckliga — »och vore han än blott en sökande långt borta, ja vore han än en villfarande, som blott såg en dunkel skymt af ljuset och blott skröpligen vandrade derefter —