Sida:Svea rikes häfder.djvu/407

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
385

ehuru den senare förer sitt eget slägtregister genom Ynglinga-ätten till Asarna. Norrske Munken Theodoric säger sig af Isländarna ha lärt sin första kronologiska uppgift, nemligen den ungefärliga tiden för begynnelsen af Harald Hårfagers regering[1]. De hade således ej kunnat lära honom någon äldre tidsbestämning. Snorre Sturleson, som tyckes ha skiljt sig ifrån sina föregångare genom ett större afseende på skaldernas vittnesbörd[2],

    Sturlesons intyg, att Are räknat tiden ifrån Islands bebyggelse, och af Norrske Munken Theodoric, som åberopar Isländarne, och troligen känt Ares skrift, åtminstone genom berättelse, men begynner först med Harald Hårfager.

  1. Theodoricus Monachus de Reg. Vet. Norv. ap. Langebek, T. V. p. 312. "Hune numerum annorum, investigatum, prout diligentissime potuimus, ab illis, quos nos vulgato nomine Islendingos vocamus, hoc loco posuimus, quos constat sine ulla dubitatione præ omnibus aquilonaribus populis in hujusmodi semper et peritiores et curiosiores exstitisse. Sed quia valde difficile est in hisce ad liquidum veritatem comprehendere, maxime ubi nulla opitulatur scriptorum auctoritas, istum numerum nullomodo volumus præjudicare certiore, si repeiri valet, considerantes illud Apostoli ad Thimotheum: "Genealogias et infinitas quæstiones devita." c. I. Genom ett skriffel har författaren dock satt början av Harald Hårfagers regering år 1052 i stället för 852. Jfr. Langebeks Anmärkn.
  2. Sedan Snorre Sturleson intygat Are Frodes sannfärdighet och kunskaper, inhämtade af gamla och vittra