Sida:Svea rikes häfder.djvu/420

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

398

efter orden invånare i Asburg[1] eller Asgård; och blicken härifrån skulle kunna leda oss både till Grekland och tillika så långt i Orienten tillbaka som behagas; ty här funnos flera Grekiska handelsplatser[2], till dessa trakter gingo af ålder Indiska handelsvägar[3], och en äfven till namnet Indisk landsträcka, och ett Indiskt folk gränsade till dessa gamla Aspurgianer[4]. — Men det

  1. Πύργος, borg
  2. Ibland desssa Phanagoria, en betydlig stad i detta Asia Propria, vid den Kimmeriska Bosporens östra strand. Der fanns ett berömdt tempel kalladt Apaturum, helgadt åt Venus, i anledning af denna gudinnas bedrägeri mot Jättarna. Strabo L. XI. p. 495 berättar, att Jättar här anfallit Venus: hon hade kallat Hercules till hjelp, döljt honom i en grotta och der inlåckat den ena af Jättarna efter den andra, då Hercules dödat dem. Äfven i den Nordiska Mythologien fordra Jättarna Freya, och ett sådant försök blir straffadt af Thor, som först prydd med Freyas kläder och smycken, bedrager jätten Thrym, och sedan, då han återfunnit sin hammare, slår ihjäl jätten och hela hans ätt. Jfr. Thrymsquida i den äldre Edda.
  3. Äfven om man icke med Ritter (Vorhalle Europäischer Völker Geschichten vor Herodotus, Berlin 1820) i Kolchierna vill se Indisk koloni, hvilket emot Herodot, som kände dem, och säger att de voro Egyptier, synas allt för mycket vågadt; så har dock denne författare (jfr. Erdkunde, II Th. s. 617 ff.) bevisat en gammal Indisk handelsväg öfver Bactrien till Pontus och Mæotis.
  4. Hvad hos senare författare, såsom hos Strabo, kallas