Sida:Svea rikes häfder.djvu/493

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
469

bägge nämnda skulle ursprungligen fått sitt namn af personer; i synnerhet, som deras benämningar äfven medgifva en annan uttydning. Endera ha derföre de fabelagtiga personernas namn blifvit skapade utaf månadernas, eller troligare de förras för likheten i ljudet blifvit med de senare förvexlade. Nor, Gor och Goa nämnas äfven i en Isländsk ätteledning uti LandnamaSagan[1], men utan all synbar gemenskap med Fornioter, hvars afkomma, om man undantager att de gamle Skalderne kalla hafvet, vindarne, elden, för Fornioters söner[2], för öfrigt är fullkomligt okänd. Det är endast

    April, 7. Gaukmánadur (Gökmånad) eller Eggtid oc Stecktid (Äggtid och Vexttid), 8. Solmánadur (Solmånad), 9. Midsumar, äfven Selmánadur (af Sel, fäbod eller säter), 10. Heyannir (Höanden), 11. Kornskurdarmánadur (skördeanden), 12. Haustmánadur (Höstmånad). Jon. Gam, Schediasma de ratione Anni Solaris secundum rudem observationem Veterum Paganorum in Islandia ad calc. Arei Sched. Havn. 1733. p. 113 seq. Jfr. Skalda s. 188. Månadsnamnet Thorre betyder den förnämsta delen af något (här, af vintern); Björn Haldorsons Isl. Lexic. Göje månad kan deriveras af verbum Giæast, se opp, titta fram — här användt på jorden, som fram i denna månad begynner tära ifrån sig snön, och fläckvis blir bar. Gam, l. c. p. 114.

  1. P. IV. c. 7. p. 297.
  2. Jfr. ofvanföre s. 272.