Sida:Svea rikes häfder.djvu/598

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

570

öfvervanns af K. Athelstan, berättar en af de trovärdigaste Isländska sagor, att han på mödernet var kommen af Ragnar Lodbroks ätt[1].

  1. Egils saga cc. 51 — 55. Han kallas här Olafr Raudi (Olof röde), konung i Skottland, säges ha underlagt sig Northumberland, men blifvit i ett stort slag (i hvilket Egil deltog), af Engelske Konungen Adalsteinn öfvervunnen. Det är tydligen det i de Engelska Krönikorna så namnkunniga slaget vid Brunanburh år 937, om hvilket ett eget Angelsaxiskt quäde äfven finnes (upptaget af Langebek, T. II. p. 421, efter Chronicon Saxonicum, som anför det, ehuru utan vers-afdelning, vid år 938). Att Olof sjelf säges fallit i slagtningen är ett misstag i den Isländska Sagan. Att han här kallas Skottlands och i de Engelska Krönikorna Irlands Konung, innefattar ingen motsägelse; ty dels omtalas i det Angelsaxiska quädet, att Skottiskt folk (Sceotta leode) tillika med Nordmän (Guma Norderna) der blefvo slagne, och Olof var i förbund med en Skotsk Konung, dels förblandas ofta Skottar och Irländare och de förra kallas med de senares namn. Henricus Huntindoniensis från 12:te århundradet har i sin Krönika (Historiar. L. V. fol. 204. Ed. Savile) meddelat en Latinsk öfversättning af det förr nämnda Angelsaxiska quädet, och öfversätter orden: Sceotta leode med Geus Hibernensium. Att Olof kom från Irland säga Annals of Ulster hos Johnstone l. c. som omtala samma krig. Der anmärkes neml. vid år 936: "A great and destructive war between the Saxons and Normans. Many thousands of the Normans perished, but king Olave with a few escaped. On the other side vast numbers of the Saxons were killed. King Athelstan got a rich booty. Olave Mac-Godfred died in Dublin." — (Mac, Mag är son — samma ord, som det Moesogothiska Maghus, det gammeltyska Maghe, det Svenska Måg, i gamla språket Magr, som fordom betydde både Son och Slägting. — Här ser man således, att denne