Sida:Svensk Zoologi.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


n:o ii. VANLIG BLATTA.

BLATTA orientalis. Torraha. KakJierlacJia. Dracan.

på F. Torraha; på Fr. Blatte des Cuisines; på Eng.

Cochroach; på T. Schabe; på D. Moll; på Höll.

Schallebyters; på R. Dur ak.

Är svartbrun utan fläckar. Hanens täckvingar kortare än kroppen, med en fåra långs efter utmärkte; Honans ganska små eller knappt af bröstsköldens längd, utan egentliga vingar.

Linn. Syst. Nat. TA. OméL. 2. p. 2043. E/usd. Faun. Sv. p. 80a. Cl. 5. Insecta Ord. 2. Hemiptera. — Fabric. Sp. Ins. 1. p. 54». —E/usd. Mänt. 1. 225. (UlonaU)- — Cuvier Tabl. élém. p. 567- — De Geer Mem. <]es Ins. 3. p. 550. T. 25. f. 1. 2. — Geoffr. Ins. 1. p. 080. Tab, 7. £.1.5. — Frisdi. In». 5. Tab. 5- — Kalm Amer. Re». 2. p. 496 V_/m naturen skänkt sköna former och liksom slösat prydnad på somliga af sina alster, så synes en del sakna båda dessa egenskaper. Vi linna äfven ett lika förhållande hos insekterna. — Många ibland dem kunna icke annat än väcka vår beundran, ej mindre genom deras behagliga skapnad, än förträffligt lysande yta, medan andra i begge dessa hänseenden göra mindre förmånligt intryck på våra sinnen. Vi tro, att detta sednare nästan besannas vid betraktandet af det slägte, bland Yrfä-flocken, som här anföres; men som icke endast det behagliga har anspråk till en plats i ett Verk af sådan beskaffenhet soin detta, utan allt, i synnerhet der hushållsnyttan är med dess kännedom förknippad, så förmodarman vinna Läsarens bifall, då historien af några arter hörande till ett väl bekant skadligt slägte af Insekt-skaran, lägges för hans ögon.

Blånorna, ett slägte bland de af v. Linne så kallade Hemiptera eller SJiinnbaggar, hafva 2 platta horisontela täckvingar (heinelytra) som betacka de derunder liggande hinnahliga vingarna; långa tagcllika spröt; ettinbbjdt hufvud med trädlika muntrådar af olika längd; ryggsJwlden platt, rund och kantad; springfötter med 5 fotleder utom den gaffellika klon; ocJi ändtligen tvenne utstående Jiorn öfver stjerten. Af dessa gemensamma kän 5