Sida:Svensk Zoologi.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

N:O 11.

VANLIG BLATTA.

BLATTA orientalis. Torraka. Kakkerlacka. Dracan, på F. Torraka; på Fr. Blatte des Cuisines; på Eng. Cockroach; på T. Schabe; på D. Möll; på Holl. Schallebyters; på R. Durak.

Är svartbrun utan fläckar. Hanens täckvingar kortare än kroppen, men en fåra långs efter utmärkte; Honans ganska små eller knappt af bröstsköldens längd, utan egentliga vingar.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. 2. p. 2043. Ejusd. Faun. Sv. p. 802. Cl. 5. Insecta Ord. 2. Hemiptera. — Fabric. Sp. Ins. 1. p. 342. — Ejusd. Mant. 1. 225. (Ulonata). — Cuvier Tabl. élém. p. 567. — De Geer Mém. des Ins. 3. p. 530. T. 25. f. 1. 2. — Geoffr. Ins. 1. p. 380. Tab. 7. f. 25. — Frisch. Ins. 5. Tab. 3. — Kalm Amer. Res. 2. p. 496.
Om naturen skänkt sköna former och liksom slösat prydnad på somliga af sina alster, så synes en del sakna båda dessa egenskaper. Vi finna äfven ett lika förhållande hos insekterna. — Många ibland dem kunna icke annat än väcka vår beundran, ej mindre genom deras behagliga skapnad, än förträffligt lysande yta, medan andra i begge dessa hänseenden göra mindre förmånligt intryck på våra sinnen. Vi tro, att detta sednare nästan besannas vid betraktandet af det slägte, bland Yrfä-flocken, som här anföres; men som icke endast det behagliga har anspråk till en plats i ett Verk af sådan beskaffenhet som detta, utan allt, i synnerhet der hushållsnyttan är med dess kännedom förknippad, så förmodar man vinna Läsarens bifall, då historien af några arter hörande till ett väl bekant skadligt slägte af Insekt-skaran, lägges för hans ögon.

Blattorna, ett slägte bland de af v. Linné så kallade Hemiptera eller Skinnbaggar, hafva 2 platta horisontela täckvingar (hemelytra) som betäcka de derunder liggande hinnaktiga vingarna; långa tagellika spröt; ett inböjdt hufvud med trådlika muntrådar af olika längd; ryggskölden platt, rund och kantad; springfötter med 5 fotleder utom den gaffellika klon; och ändtligen tvenne utstående horn öfver stjerten. Af dessa gemensamma kän-

5