Sida:Svensk Zoologi.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SPRING-MASK.

i3

små sugvårtor och en aflång blåsa på hvar sida om hufvudet. Vid vårtorna börjar mynningen för sugröret, som snart utvidgas till mage, hvarifrån en enkel kanal löper ända till stjerten, på lika sätt afsmalnande som denna. Ivö,lt„ äro bestämdt åtskilda. Hos honan upptäckes derjemte elt mycket större rör, hvilket än hopsnörpes och än utvidgas, samt slingrar sig ö mit» ing * af den smalare delen al närin^skanalen. Det är troligt att delta är fortplantningsorganer. G">:e har selt dcii en mängd små dunkla långrunda kroppar, som inklämmas genotn tn liten öppning på buken och äro väi ej annat än egg, ehuru han anser lur embryoner. Samma organ synes enklare hos hamn, och icke så slingrande eller knotigt, utan någon iiknelse till egg. Inemot stjertens ända kan också en punkt clltr öppning upptäckas.

Dessa m?skas träffas sälinn högre upp än i ändtarmen, och som de der valt deras näste, så är ej svårt att förklara huru de äfven kunna inkomma i lifmodern, en händelse som ända från Hippocratis tid blifvit af många besannad, äl\en som vår slcrel sett dem innästlade i sjelfva nrinblåsan. Barn äro framför andra af dem besvärade, emedan maskarne hos dem åstadkomma en odräglig klåda, behof af en ofta förnyad stolgång och retelse på uringångarne, utom Hera olägenheter. De bortgå i mängd med det som afiöres, i hvilket de hvimla; äfven kunna de utkomma ensama, som man anmärkt hos en person, från hvilken hvar natt i 10 år efter hvarann sådane bortgingo. Vanligast pläga de vara orolige om aftnarne och nattetiden. Botemedlen mot dessa kräk vinnas genom lätiare maskdrifvande saker, mjölk-klistirer försatta med hvitlök, äfvensom beska afUok, såsom på kolocjvint, på lika sätt använda, stolpiller af fläsk, o. s. v.

Tab. 12. hg. S- Masken i naturiig storlek. — 9. en hona, på längden öppnad. — a. munnen med dess 3 vårtor. — b. bi.isorna på sidorna af hufvudet. — e. stjertändan. — d. e. strupens och magens delar. — f. öppningen för honans slägtorgan: — gg. de inre iödelse-organerne. — bi deu ut till stjertspetsen försatte näringskanalen. (efter JvriUns).