Sida:Svensk Zoologi.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:O 12.

SPRING-MASK.

ASCARIS Vermicularis. På F. Pjeni-Mato; på T. Springwurm, Pfriemenschwantz, Darmschaben; på Fr. Ascaride vermiculaire; på Eng. Bots; på D. Börne-orm, Smaa Spolorme.

Kroppen trind, trådlik, slät, vid sidorne fint krusad (crenatum). Hufvudet trubbigt, med en blåsa å ömse sidor. Stjerten syllik.

Linn. Syst. Nat. 6. p. 3029. Ej. Faun. Sv. p. 1269. — Cuvier Tabl. Elém. p. 656. — v. Phelsum Hist. Ascarid. — Müller Hist. Verm. 1. 2. p. 34. — Jördens Entom. 2. 19. tab. 2. fig. 1-5- — Blochs Eingaw. W. s. 51. — Acrel Kir. Händ.Läkare-konstens äldste fäder tillade detta så väl som spolmasken bekanta maskkräk, det namn som man behållit sedermera för hela slägtet, ehuru benämnandet till sin betydelse (springa, dansa, af det grekiska σχαδιζειν) synes bäst passa till denna art, som medelst sprittande visar en utmärkt liflighet i sina rörelser. Springmaskarne skiljas lätt härigenom från ungarna af den förut beskrifne, hvilka stundom intaga samma plats som desse, och förorsaka lika plågande känslor.

Att Springmasken vore blott larv af flugor, som någon gång föregifvits, är en irring som ej behöfver vederläggas. Hela bildningen bevisar hans åtskillnad från flugmaskarne, och hans trinda elastiska kropp samt med 3 vårtor försedda hufvud föranleda oss att, oaktadt andra skiljaktigheter, förena honom tills vidare med Spolmaskarnas slägte.

Vanligt hinner han sällan till ½ tum i längden och är knappt ⅓ linie bred. Den främre ändan synes trubbig och tjockare, och kroppen aftager småningom samt slutar sig i en syllik stjert. Huden är långs efter sidorna fint krusad, men för öfrigt alldeles slät utan minsta tecken till Spolmaskens ringar, icke ens med synglas möjliga att upptäcka. Färgen är smutsgul i följe af bostället, men blir i vatten alldeles hvit, samt yttersta stjerten genomskinlig.

Om masken undersökes med beväpnadt öga, så finnes den trubbiga hufvudändan försedd med tre ganska