Sida:Svensk Zoologi.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


n:o i 6. TUNGLIK FLUNDRA.

PLEURONECTES Limanda. Bragskädda. Skrubba.

På Fr. Limande. På Eng. Bab. På Höll. Grette.

På Sard. Lima. Pd D. Skrubbe. På T. Glahrke.

Kleische. Kliesche.

Ögonen sitta på högra sidan. Kroppen är eggformig och slät, med fjäll som i brädden äro taggiga. Sidolinien är båglikt nedåt krökt, och Stjertfenan något rundad.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. 3. p. ia3i. Cl. 4- Pisces. Ord. I. Thoracici. — Retz. Faun. Sv. p. 351. -— La Cépéde Hist. Mat. des poiss. 4. p. 6ai. — Bloch Fiscli. Deutschl. a. p. 45- tab. 46. — Pennant Britt. Zool. 3. p. 188- — Quensel i K. Vett. Akad. Uandl. 1806. s. 220.

i lundrornas slägte är ett af de mest naturliga och lika sä lätt utskildt från alla andra i Fiskarnas klass, samt räknas till den Flocken, hos hvilken bukfenorna sitta midt under bröstfenornas fästen. Jemförda med de närmaste slägten, utmärka sig Flundrorna genom en platt, tunn kropp, på livurs ena sida endast låda ögonen sitta, och ge/torn en buhyind utan refben och simblåsa, liggande mellan ryggraden och den mot ryggfenan svarande kan. len af kroppen. Denna är beklädd med fjäll, olika till form och ställning hos särskilta arter, och mer eller mindre synliga, efter som de äro nedtryckta i huden eller betäckta med en slemhinna. Den öfra eller ögonsidan är vanligen mörkare och ofta fjällig, då deremot den undra, som vändes åt bottnen, är hvit, plattare, slätare och fjällen mindre tydliga. — Men en ifrån hufvudet till stjerten antingen rakt eller bågvis gående så kallad sidolinie markes på begge, ofta besatt med taggar eller ock bar. Ögo. nen alltid vettande uppåt, och det ena merendels större, aga blinkhud, och dessas läge på högra eller venstra sidan torde med mera säkerhet bestämma skillnaden arter emellan, an flere auktorer fordom förmodat. Näsborrarne äro dubbla å ömse sidor, och den främre betäckes ofta med en egen flik af huden. På Hufvudet, som är ganska litet, synes munnen sned, trubbig, med käkar, oftast af olika längd, och merendels tandade. Gällocket består af 3 skifvor, och hinnan derunder nf 4 - 7 strålar. Midtpå bror stet, nära strupen, ligger öppningen för ändtarmen emel-